vrijdag 15 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Onderzoek naar energieverbruik en interne duurzaamheid gemeentelijke gebouwen afgerond

8 november 2013

DORDRECHT - Interne duurzaamheid gemeentelijke gebouwen. In het portefeuillehouderoverleg Fysiek van 5 november j.l. zijn de resultaten van de energieonderzoeken voor de gemeente- en regiokantoren in de Drechtsteden aangeboden aan de diverse portefeuillehouders Milieu. Het Drechtstedenbestuur besloot in de vergadering van 6 december de onderzoeken aan te bieden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Lokaal wordt besloten over de voorgestelde energiebesparende maatregelen.

Het gaat om de gemeentehuizen in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de gebouwen van de Sociale Dienst Drechtsteden, het Ingenieursbureau Drechtsteden, het Servicecentrum Drechtsteden en Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Naar aanleiding van deze resultaten stellen de afzonderlijke gemeenten een plan van aanpak op in overleg met de Omgevingsdienst. De gemeenten zijn als gebouweigenaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van energiemaatregelen.

Het totale besparingspotentieel van deze gebouwen is: 10% besparing gemiddeld (met een totale waarde van €60.000,- per jaar op de energierekeningen) en 6% opwekking van duurzame energie. De geadviseerde energiebesparende maatregelen hebben o.a. betrekking op energiemonitoring, kierdichting, isolatie van warmteleidingen, strategisch aanbrengen van ventilatoren en stand-by killers verlichting en adiabatische koeling (koeling door verdamping). De terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen zijn veel korter dan de terugverdientijd voor opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Speerpunt
Duurzaamheid is een van de speerpunten van de Drechtsteden. Er zijn zes portefeuillehouders benoemd om projecten in het kader van duurzaamheid te realiseren. Een deel van de projecten is er op gericht inwoners en bedrijven te stimuleren minder energie te verbruiken en zelf duurzame energie op te wekken. Zo konden inwoners onlangs inschrijven voor een inkoopactie zonnepanelen, een energiescan laten uitvoeren in hun huis en kreeg de regio de Lean & Green Award toegekend voor duurzame mobiliteit. In andere projecten hebben gemeenten een voorbeeldfunctie. Dat geldt zeker voor het project interne duurzaamheid.

Interne duurzaamheid
Wethouder openbare ruimte, verkeer en milieu in Sliedrecht, Ad de Waard, is voor de Drechtsteden portefeuillehouder interne duurzaamheid. “De Drechtsteden hebben samen met het Rijk afspraken gemaakt over energiedoelstellingen op de langere termijn. Duurzaamheid gaat niet alleen over het energiegebruik en andere milieuaspecten van dit moment. Het gaat vooral ook over ons handelen en de gevolgen daarvan voor generaties na ons. De regio Drechtsteden en de zes gemeenten hechten er groot belang aan een goed voorbeeld te zijn voor inwoners, bedrijven en andere organisaties,” zegt Ad de Waard.

De gemeente Sliedrecht beoogt om het energiebeheer regionaal te beleggen. Zij nodigt via een aanbiedingsbrief gemeenten uit om daar bij aan te haken en het energiebeheer meervoudig lokaal te organiseren.

Lees meer over:

duurzaamheid energie besparing
Deel dit bericht met je vrienden!