Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Oppositiepartijen stellen vragen over de inrichting en nazorg van de Derde Merwedehaven'
01nov 2013

Oppositiepartijen stellen vragen over de inrichting en nazorg van de Derde Merwedehaven

DORDRECHT / SLIEDRECHT - De oppositiepartijen PvdA, GL, CU/SGP, D66 en VSP hebben vragen gesteld over de inrichting en nazorg van de Derde Merwedehaven.

Deze partijen stellen het volgende vast: "Op 16 juli 2013 heeft de provincie het nazorgplan Derde Merwedehaven 2013 gedeeltelijk vastgesteld. De gemeenteraad heeft nog geen kennis genomen van dit nazorgplan en de reactie van de gemeente Dordrecht".

Ook stellen ze het volgende vast: "Volgens de koopovereenkomst zal de gemeente na beëindiging van de exploitatie het terrein gaan huren en beheren. Volgens artikel 11 verplicht de gemeente zich om het gehuurde als openbare dag- en recreatievoorzieningen in stand te houden en te onderhouden".

Verder hebben ze de volgende informatie: 'In de raadsinformatiebrief van 4 december 2012 geeft het college aan bij het eindscenario te denken aan een basisscenario en aanvullende wensen. Deze aanvullende wensen zijn opgesteld in overleg met het natuur- en recreatieschap en betreffen de mogelijkheid tot een gebouw op het hoogste punt van de stortplaats met bevoorradingsweg, toegangswegen, wandelpaden, landbouwgebruik van de zuidhellingen en het gebruik van het baggerdepot voor evenementen. Het definitieve plan zal in 2013 gereed zijn´.

Naar aanleiding van deze gegevens stellen de bovengenoemde oppositiepartijen de volgende vragen aan het College van B & W van de Gemeente Dordrecht:

- Kunt u aangeven welke veranderingen, die belangrijk zijn voor de gemeente Dordrecht, zijn aangebracht in het nazorgplan 2013 ten opzichte van het plan 2004?
- Heeft het college zelf een reactie op het Nazorgplan 2013 richting Provincie gegeven? Zo ja, wat heeft u aangedragen? Indien nee, waarom niet?
- Waarom is de gemeenteraad niet over het nieuwe nazorgplan geïnformeerd?
- De provincie heeft het nazorgplan gedeeltelijk goedgekeurd. Welk onderdeel heeft geen goedkeuring? Is dit van belang voor Dordrecht?
- In het kader van aantrekkelijke recreatie maar ook beheersbare kosten vragen wij: Kunt u ons aangeven hoe het terrein ingericht gaat worden?
- Betaalt de provincie de inrichting? Welke afspraken zijn hierover gemaakt?
- Wat is hierin de zeggenschap van de gemeente die het onderhoud gaat betalen?
- Hoe verhoudt dit zich tot de vaststellingsovereenkomst tussen de Derde Merwedehaven, Proav NV, de provincie en de gemeente, waarin wordt gesteld onder I. Partijen streven naar een sobere en doelmatige inrichting van de afgedekte Afvalberging als recreatieterrein, op basis van het Voorlopig Ontwerp van Royal Haskoning d.d. 5 juli 2006?
- Wanneer legt het college een startnotitie aan de raad voor zodat de raad kaders mee kan geven voor de nieuwe inrichting?
 Deel dit bericht met je vrienden!