Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeenteraad Dordrecht debatteert op 26 november over fouten rond stortplaats Derde Merwedehaven'
29okt 2013

Gemeenteraad Dordrecht debatteert op 26 november over fouten rond stortplaats Derde Merwedehaven

DORDRECHT / SLIEDRECHT - De gemeente Dordrecht krijgt kritiek op de wijze, waarop na 31 december 2012 met de stortplaats Derde Merwedehaven is omgegaan. De gemeenteraad zal op 26 november een debat voeren. Over een onderzoek werd vanavond het volgende persbericht door de gemeente uitgegeven:

Het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren naar de vaststellingsovereenkomst over de sluiting van de stortplaats Derde Mewedehaven is afgerond. In 2011 ging de gemeenteraad akkoord met een vervroegde sluiting van de stortplaats op 31 december 2012, maar eind 2012 bleek dat de exploitant toch door kon gaan met tijdelijke opslag en overslag van afval.

Het onderzoek, uitgevoerd door Pro Facto (Groningen), gaat in op de verschillende interpretaties die gegeven zijn aan de overeenkomst tot sluiting van de stortplaats. De onderzoekers stellen vast dat het bekend was dat het bedrijf Derde Merwedehaven BV toestemming had van de provincie Zuid-Holland om na 31 december 2012 tijdelijk afval te mogen opslaan op het voorterrein van de stortplaats. Deze mogelijkheid is echter bij de onderhandelingen over de vervroegde sluiting niet specifiek aan de orde geweest. De gemeenteraad en het college hebben zich in hun afspraken beperkt tot het sluiten van de stortplaats op 31 december 2012. De mogelijkheid voor andere activiteiten dan het storten van afval is daarbij buiten beschouwing gebleven.

De onderzoekers zijn van mening dat het college en de gemeenteraad kan worden aangerekend dat zij geen nadere afspraken hebben gemaakt met Derde Merwedehaven B.V. en het provinciale afvalbedrijf PROAV over de activiteiten na 31 december 2012, in het bijzonder waar het activiteiten met afval betreft.

In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan om in vergelijkbare gevallen scherpere afspraken te maken. Met name het feit dat er naast de overeenkomst tot sluiten van de stortplaats geen toekomstscenario’s zijn uitgewerkt, wordt door de onderzoekers als een gemis aangemerkt. Verder zou bij vergelijkbare onderhandelingen meer tijd moeten worden genomen voor consultatie van de betrokken partijen, het inschakelen van juridische expertise en voor de inbreng van de gemeenteraad. Ook wordt de raad aanbevolen om bij vergelijkbare gecompliceerde dossiers zelf te betrokken partijen te consulteren in een vergadering van de raad. Nu hebben de contacten steeds gelopen via het college.

De Begeleidingscommissie van de gemeenteraad stelt de raad voor om de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en het college op te dragen om de aanbevelingen voor het college toe te passen. De raad zal naar verwachting op 26 november een inhoudelijke bespreking voeren over het onderzoek.Deel dit bericht met je vrienden!