zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Samenwerking voor betere zorg aan kinderen Onderwijs, gemeenten en zorgorganisaties maken afspraken

17 oktober 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Onderwijsbesturen worden in 2014 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Enorme opgaven, maar ook een kans om zorg en ondersteuning binnen en buiten de school beter in te vullen en aan elkaar te verbinden. Daarom maken het onderwijs, gemeenten en zorgorganisaties in de Drechtsteden daarover afspraken.

Nu lopen veel ouders en kinderen er tegenaan dat ze met verschillende instanties te maken krijgen, die bijvoorbeeld allemaal hun eigen onderzoek doen voordat er daadwerkelijk hulp op gang komt. In de Drechtsteden werken gemeenten, onderwijs én zorgorganisaties samen om daar iets aan te veranderen.

Ondertekening
Met het ondertekenen van de "Kadernotitie passend verbinden van zorg voor jeugdigen in de Drechtsteden", op woensdag 16 oktober in het Dordrechts Museum, onderstreepten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen dat ze gezamenlijk de zorg aan kinderen in de Drechtsteden beter willen organiseren. Een van de uitgangspunten is om geen dingen meer dubbel te doen, maar meer gebruik te maken van elkaars expertise en elkaar te versterken. Op die manier krijgen kinderen en hun gezin zowel binnen als buiten de school de juiste zorg. Met het ondertekenen van de notitie geven de bestuurders aan wat ze willen voor kinderen in de Drechtsteden: de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met goede kansen op de arbeidsmarkt.

Fotobijschrift:
Wethouders van de Drechtsteden, vertegenwoordigers van basis- en voortgezet onderwijs en van zorgorganisaties tekenen voor een gezamenlijke aanpak van zorg aan jeugdigen. (Foto: Rob Kamminga)

Lees meer over:

onderwijs zorg gemeenten
Deel dit bericht met je vrienden!