maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

VVD Dordrecht presenteert concept verkiezingsprogramma

15 oktober 2013

DORDRECHT - De VVD-Dordrecht heeft maandagavond, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, als eerste partij in Dordrecht het conceptverkiezingsprogramma aan haar leden gepresenteerd. De titel van het programma “Dordrecht: Stad die werkt!” verwijst niet alleen naar een Dordrecht waarin de condities optimaal zijn voor bedrijvigheid, ondernemerschap en werkgelegenheid, maar ook naar een stad die goed functioneert voor de mensen die er leven en op bezoek komen.

VVD-Dordrecht committeert zich in het programma aan een kleine en faciliterende gemeente die zich zoveel mogelijk beperkt tot haar kerntaken: veiligheid, openbare ruimte, mobiliteit en het bieden van een sociaal vangnet waar een activerende werking vanuit gaat. Daarmee kan de VVD de ambitie aangaan dat er ook in de komende jaren geen lastenverzwaring nodig is voor een sluitend huishoudboekje in Dordrecht. De VVD-Dordrecht zet zich in voor een gemeente die vanuit haar kracht bijdraagt aan een veilige, goed bereikbare en prettige woonomgeving, waarbij het belangrijk is dat zij werkt als vliegwiel en niet als handrem op ondernemerschap en nieuwe initiatieven.
 
Beloftes waarmaken
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart 2014. De VVD heeft de afgelopen jaren in het stadsbestuur een zichtbare bijdrage geleverd aan een ondernemende stad. “Onze partij heeft beloftes waargemaakt voor bewoners en ondernemers in Dordrecht. Zo liggen de woonlasten nog steeds ruim 10% lager dan in andere grote steden. Daarnaast heeft het MKB in Dordrecht en regio meer kansen gekregen bij gemeentelijke aanbestedingen,” aldus VVD-lijsttrekker Jasper Mos. “Met dit programma liggen er weer mooie nieuwe ambities om wonen, werken, ondernemen en recreëren in Dordrecht aantrekkelijker te maken.”
 
Presentatie verkiezingsprogramma
Tijdens de ledenvergadering van VVD-Dordrecht zijn diverse aanvullingen op het conceptverkiezingsprogramma ingebracht. Eind dit jaar zal het definitieve verkiezingsprogramma aan Dordrecht worden gepresenteerd.

Lees meer over:

VVD gemeenteraadsverkiezingen
Deel dit bericht met je vrienden!