maandag 14 juni 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt: 'Samenwerking prima, maar geen uitverkoop van zeggenschap'

Beter voor Dordt: 'Samenwerking prima, maar geen uitverkoop van zeggenschap'

26 september 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - "Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat nodig is en waar dat een duidelijke meerwaarde oplevert in de vorm van een efficiënter bestuur en betere resultaten". Dat is het uitgangspunt voor 'Beter Voor Dordt', de enige lokale partij van Dordrecht.

Beter voor Dordt merkt op: 'In de gemeenteraad van 24 september 2013 werd gesproken over de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden. In het voorstel vanuit de Drechtsteden wordt het voorstel gedaan om het Drechtstedenbestuur te laten bestaan uit 1 bestuurder per deelnemende gemeente. Dit betekent dat Dordrecht dan 1/6 van het dagelijks bestuur van de Drechtsteden vormt, naast het leveren van een onafhankelijke voorzitter, burgemeester Brok'.

Dit vind 'Beter Voor Dordt' niet acceptabel: "In Dordrecht woont ruim 40% van de inwoners uit de gezamenlijke Drechtsteden. Nagenoeg altijd wordt binnen de Drechtsteden lasten, bijdragen en garanties gevraagd aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Dordrecht neemt daarbij dan ruim 40% van de financiële lasten voor haar rekening. Is het dan niet logisch om voor ongeveer 40% vertegenwoordigd te zijn in het dagelijks bestuur, het Drechtstedenbestuur? Een groot deel van de Dordtse begroting heeft betrekking op de regio. Je wilt dan toch ook baas zijn en blijven over je eigen portemonnee?"

Een voorstel van 'Beter Voor Dordt',  waarin verzocht werd beter voor de Dordtse belangen op te komen, werd buiten het CDA door geen enkele andere partij gesteund. "Jammer, want dat komt neer op uitverkoop van zeggenschap en dat is niet Beter Voor Dordt". Aldus de woordvoerder van 'Beter voor Dordt'.

Lees meer over:

drechtsteden samenwerking
Deel dit bericht met je vrienden!