zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Aanpak overlast parkeren vrachtwagens in Dordtse Kil I en II krijgt vervolg

25 september 2013

DORDRECHT - In 2012 is de gemeente Dordrecht een pilot-project gestart om betere grip te krijgen op de problemen die ervaren werden met het parkeren van grote voertuigen in Dordtse Kil I en II. Uit schouwrondes bleek dat foutgeparkeerde vrachtwagens overlast veroorzaakten. De foutgeparkeerde vrachtwagens veroorzaakten tevens schade aan parkeer- en groenstroken.

Tijdens het pilot-project zijn door de toezichthouders flyers verspreid onder chauffeurs om te wijzen op de juiste locaties waar vrachtwagens geparkeerd mogen worden in de avonden, nachten en weekenden.

Evaluatie
De pilot heeft interessante reacties opgeleverd die input zijn geweest voor de evaluatie van het project. Uit de reacties bleek dat er een tekort is aan locaties op Dordtse Kil I en II waar het parkeren van grote voertuigen wel is toegestaan.

Daarom wil de gemeente het aantal locaties waar vrachtwagens mogen parkeren uitbreiden, met name op plekken waar nu al vaak geparkeerd wordt door vrachtwagens.

Voorstel nieuwe parkeerstroken
Het voorstel is om nieuwe parkeerstroken aan te wijzen voor grote voertuigen in Dordtse Kil I en II op de volgende locaties waar totaal voor ongeveer 30 vrachtwagens ruimte is:
• Van ‘t Hoffstraat oostzijde (6 vrachtwagens);
• Buys Ballotstraat (9 vrachtwagen);
• Stephensonstraat westzijde (6 vrachtwagens);
• Kelvinstraat tussen Bunsenstraat en Pascalstraat (4 vrachtwagens);
• Zernikestraat zuidzijde vanaf Pieter Zeemanweg (5 vrachtwagens).

Evenals op de bestaande aangewezen parkeerstroken geldt dat hier geparkeerd mag worden door grote voertuigen van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur en in de week-enden.Overdag mag er op meerdere plekken (ook op de rabatstroken langs de weg) geparkeerd worden door vracht-wagens en is uiteraard het laden en lossen toegestaan. ‘s Avonds en ‘s nachts mag alleen op de aangewezen parkeerstroken worden geparkeerd/gestald.

Voornemen tot verkeersbesluit
Voor het aanwijzen van bovenstaande stroken voor het parkeren van vrachtwagens op deze tijden is een verkeersbesluit vereist. Op 18 september 2013 is het voornemen tot dit verkeersbesluit gepubliceerd in de Stem van Dordt en de Staatscourant.

Tegen het voornemen kan binnen 4 weken na publicatie in de Staatscourant gereageerd worden.Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden naar:

Gemeente Dordrecht / Afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. Robert Kraak
Postbus 8 / 3300 AA Dordrecht

De volledige tekst van het voorgenomen besluit staat in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Aansluitend op het voornemen wordt een definitief verkeersbesluit genomen, met inachtneming van alle andere zienswijzen hierover. Daarna worden de parkeerplaatsen aangepast, grotendeels door het plaatsen van bebording en belijning. Naar verwachting kan dit nog voor het einde van dit jaar.

Nadat de parkeerlocaties zijn uitgebreid wordt de flyer geactualiseerd en weer verspreid onder chauffeurs en bedrijven (met name digitaal). Hierbij wordt nadrukkelijk de hulp en inzet van ondernemers in het gebied gevraagd; informeer de chauffeurs, leveranciers en spreek elkaar aan om vrachtwagens in de aangewezen plekken te parkeren. De flyer wordt ook (digitaal) verspreid onder alle ondernemers. De handhaving richt zich in de toekomst vooral op de echte parkeerexcessen, zoals gevaarlijke situaties, parkeren in groenstroken en/of voor in- en uitritten.

 

Deel dit bericht met je vrienden!