maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Lokale publieke omroepen gaan nu ook regionaal denken

25 september 2013

DORDRECHT / DRECHTSTREEK - De radiotak van RTV Dordrecht heeft al vergevorde plannen om met alle omroepen in de Drechtstreek voor één sportprogramma te gaan zorgen. Veel regionale clubs spelen ook in competities tegen elkaar.  Een kwart eeuw geleden opperde Pieter Hornix ook al het idee om op TV gebied regionaal te denken.

In de praktijk konden bijvoorbeeld korfballiefhebbers van Deetos Dordrecht hun club thuis zien en haalden mensen uit Papendrecht voor PKC banden in Dordt op.

Inmiddels lijkt ook landelijk de koers regionaal samen werken het bericht te zijn volgens een bericht dat vandaag bekend is gemaakt vanuit de lokale media organisaties, zoals de media wet al spreekt. Overigens wordt in de Drechtsteden ook voor en achter de schermen stevig gesproken of samenwerking tot eindelijk eén gemeente of juist niet. In het dagelijks bestuur van de regio zou Dordrecht als stad met bijna de helft van het aantal streekbewoners maar één zetel krijgen. De regio heeft ook de VVV ZHZ laten weten te hechten aan zichtbare presentaties in stands bij evenementen, want er wordt voor betaald.  In de Dordtse politiek klinkt al het woord: wie betaalt het meest?

PERSBERICHT:

De lokale publieke omroepen hebben vergaande besluiten genomen over de toekomst van de sector. De omroepen gaan door op de ingeslagen weg van regionale samenwerking en landelijke collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld digitale distributie. Zo worden per 1 januari 2014 formele regio's gevormd waarbinnen de omroepen samenwerken aan de realisatie van één media-aanbod voor de burgers in dat gebied. Zo ontstaan 50 tot 100 regionale mediacentra die dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger bieden op radio, televisie en internet, op basis van een professionele bedrijfsvoering en journalistiek.

Waakhondfunctie
Met meer dan 20.000 medewerkers is de lokale publieke omroep als geen ander in staat om nieuws en informatie te brengen vanuit de haarvaten van de samenleving. Zo toont het recente rapport "Nieuwsvoorziening in de regio" van het Stimuleringsfonds voor de Pers aan, dat de lokale publieke omroep een cruciale waakhondfunctie vervult in de lokale en regionale democratie. De samenwerking in de regio versterkt de lokale journalistiek en borgt onafhankelijke lokale nieuwsgaring. De fijnmazigheid en kleinschaligheid blijft door de samenwerking behouden, terwijl de schaalgrootte voldoende garantie biedt voor continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo zijn de lokale publieke omroepen een waardevolle partner voor andere mediaorganisaties, binnen en buiten het publieke omroepbestel, en voor burgers en organisaties als lokaal nieuws- en informatieplatform.

Publieke omroepbestel
De 282 lokale publieke omroepen positioneren zich met deze koers nadrukkelijk binnen het publieke omroepbestel met een specifieke kerntaak: het verankeren van de functie van de publieke omroep in de directe leefomgeving van de Nederlandse burgers. Die missie is met de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2013 kracht bijgezet en zal dan ook nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht bij Staatssecretaris Dekker, de Tweede Kamer en de Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel.

Deel dit bericht met je vrienden!