maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Draagvlak ondernemersfonds binnenstad onderzocht

6 september 2013

DORDRECHT - Het onderzoek naar het draagvlak voor een Ondernemersfonds Binnenstad dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd, is afgerond. De conclusie is dat er onvoldoende draagvlak is voor een dergelijk fonds.

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, heeft de gemeenteraad het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd om te onderzoeken of er onder ondernemers in de binnenstad steun is voor het huidige plan voor een Ondernemersfonds Binnenstad. Dit fonds maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk activiteiten opzetten en promotie maken voor de binnenstad. Om het fonds met financiële bijdragen te voeden is het voornemen om een reclamebelasting voor ondernemers in te voeren - met de WOZ-waarde als basis - zodat alle ondernemers aan het fonds bijdragen. 

Uit het onderzoek blijkt dat er bij ondernemers in de historische binnenstad onvoldoende draagvlak is voor een Ondernemersfonds voor de Binnenstad. Eén op de vijf ondervraagden staat positief tegenover het plan, terwijl de helft van de ondernemers tegen het Ondernemersfonds is. Een op de drie ondervraagden kan gedeeltelijk instemmen met het plan. Vooral de verplichte bijrage via reclamebelasting stuit op weerstand bij de ondernemers. Wel staan de meeste ondernemenrs positief tegenover samenwerking. 

De gemeenteraad zal in oktober een besluit nemen over het voorstel voor een Ondernemersfonds Binnenstad.

Deel dit bericht met je vrienden!