vrijdag 18 juni 2021

Alles over Dordrecht

Sportimpuls ondersteunt sportprojecten in de regio

5 september 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Een groot aantal sportaanbieders uit de provincie Zuid-Holland heeft te horen gekregen dat hun aanvraag voor de landelijke Sportimpuls wordt toegekend. Dat blijkt uit de definitieve lijst die ZonMw en NOC*NSF vandaag hebben bekendgemaakt. De sport- en beweegaanbieders kunnen daarmee in hun buurt activiteiten opstarten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen, maar dat wel zouden willen. Lokale samenwerking is daarbij essentieel.

Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Het afgelopen jaar stelde het ministerie van VWS hiervoor 11 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is binnen de Sportimpuls 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma ‘Kinderen sportief op gewicht’. Dit geld is verdeeld over twintig projecten. “De Sportimpuls laat maar weer eens zien op hoeveel manieren sport kan bijdragen aan een kerngezond Nederland”, zegt Erik Lenselink, hoofd Sportontwikkeling bij NOC*NSF. “Sport is gezond, het haalt mensen uit hun isolement en het zorgt voor vriendschap en respect. Kortom: we winnen veel met sport.”
 
Het gaat in de Regio drechtsteden om de volgende projecten:

- Schoolactieve sportverenigingen, Dordrecht 
- 45+ 7x7 voetbal, Dordrecht 
- Clubfit 4 Dordrecht
- Streetleague, Dordrecht
- Scoren voor gezondheid, Dordrecht
- Crabbehof beweegt in Buurtsportvereniging, Dordrecht

Doelgroepen en spreiding
De subsidieaanvragen voor de Sportimpuls konden van november vorig jaar tot begin maart 2013 worden ingediend bij ZonMw. Daarna volgde de beoordelingsprocedure en afgelopen maand konden afgewezen projecten nog bezwaar aantekenen. Landelijk heeft dit uiteindelijk geleid tot 148 projecten die dankzij de Sportimpuls kunnen worden gerealiseerd. Er is een grote concentratie van projecten in Noord- en Zuid-Holland. Andere gebieden waar relatief veel aanvragen zijn toegekend zijn Gelderland, Overijssel en Limburg.
 
Van het totaal aantal gehonoreerde projecten is 30 procent gericht op de jeugd, 27 procent op volwassenen en 21 procent op ouderen. Achttien procent van de aanvragen is gericht op chronisch zieken en gehandicapten. De laatste vier procent is op overige doelgroepen gericht. Wat thema betreft zijn de projecten in ruim een derde van de aanvragen (34 procent) gericht op gezondheidsbevordering. Bij 19 procent is het doel het bevorderen van een leefbare buurt (19 procent), gevolgd door het bevorderen van de motorische ontwikkeling van de deelnemers (15 procent), integratie (14 procent) en empowerment (13 procent).
 
In bijna de helft (48 procent) van de gehonoreerde aanvragen is het aanbod georganiseerd vanuit een sportvereniging. De meest betrokken sporten zijn voetbal (13 procent), gymnastiek (9 procent), dansen en wandelen (beide 7 procent). 
 
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten van de uitvoering van hun lokale actieplannen. NOC*NSF is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kaders, ZonMw voor het daadwerkelijk verstrekken van de subsidie. Beide organisaties werken nauw samen met kennisinstituut NISB.

Kijk voor meer informatie over de Sportimpuls op: www.sportindebuurt.nl/sportimpuls 
Meer informatie over de projecten vindt u op www.zonmw.nl/sportimpuls

Deel dit bericht met je vrienden!