maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Krachten gebundeld om laaggeletterden te helpen

3 september 2013

DRECHTSTEDEN - Mensen in de Drechtsteden die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben vanaf nu méér kans dat zij herkend en geholpen worden wanneer zij een instantie of zorginstelling bezoeken. Twaalf organisaties hebben daarvoor vanochtend in het Albert Schweitzer ziekenhuis (één van de twaalf) het 'Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden' gesloten.

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen grote moeite met lezen en schrijven. Zij worden ook wel aangeduid als 'laaggeletterden'. Zij raken vaak in een isolement en lopen bovendien risico's, doordat ze allerlei formulieren en instructies niet goed kunnen lezen. De twaalf bondgenoten gaan laaggeletterdheid zichtbaarder maken, laaggeletterde cliënten doorgeleiden naar hulpverlening en cursussen, kennis met elkaar delen én hun eigen communicatie beter afstemmen op deze doelgroep.

"Het is moeilijk om deze groep te bereiken, want er is grote schaamte onder hen", zei het Dordtse gemeenteraadslid Mary Ruysch (GroenLinks) voorafgaand aan de ondertekening. "Deze mensen bedenken allerlei trucs om te verbergen dat ze laaggeletterd zijn." Samen met Ad Klous (Beter voor Dordt) was Ruysch door middel van een motie de initiatiefnemer tot het bondgenootschap. Klous: "Taal is een enorm belangrijk instrument in de samenleving. Laaggeletterden zijn kwetsbaar, maar ook moeilijk herkenbaar. Het is daarom belangrijk dat we dit offensief starten."

Het bondgenootschap wordt ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven, die (onder voorzitterschap van Prinses Laurentien) in het hele land organisaties stimuleert om samen laaggeletterdheid te bestrijden. Matthijs van Kampen van de stichting zei: "De kans dat een medewerker van één organisatie een laaggeletterde cliënt of patiënt herkent en deze persoon daarmee dan ook nog kan helpen, is niet zo groot. Maar die kans wordt veel groter wanneer jullie dat samen doen en wanneer jullie medewerkers getraind worden in het herkennen van laaggeletterdheid." Daarvoor is de tool www.taalzoeker.nl in het leven geroepen.

De twaalf ondertekenaars zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, ROC Da Vinci College, BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost, de Bibliotheek A tot Z, Stichting de Wielborgh, UWV Werkbedrijf regio Rijnmond, Philadelphia werk en begeleiding, MEE Drechtsteden, Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, SDD, Syndion en alle gemeenten van de Drechtsteden. Wethouder Bert van de Burgt van Dordrecht vindt het een mooi begin. "Maar, met deze twaalf zijn we er nog niet. We hebben meer organisaties nodig. Het moet veel breder worden."

Deel dit bericht met je vrienden!