zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Fractie WEK is sceptisch over vormdiscussies inzake samenwerking en toekomst Drechtsteden

27 augustus 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Dordtse fractie WEK is sceptisch over alle plannenmakerij op politiek bestuurlijk gebied met betrekking tot de Drechtsteden als het gaat om vormdiscussies.

Ideaal Drechtraaddebat vindt, volgens WEK, plaats in de afzonderlijke Raden, en gemeentelijke standpunten bij intergemeentelijke samenwerking worden ingebracht door burgemeester + wethouder + raadslid (drie) per deelnemende gemeente.

Diana Kensenhuis merkt ver der op: "Overleg, afstemming en besluitvorming langs de lijnen van 'regiofracties' kan staatsrechtelijk niet. Daarom stoppen met alle huidige netwerkbestuur plannen, het wordt anders ook te onoverzichtelijk (voor iedereen)".

Intergemeentelijke samenwerking is, ook volgens WEK, bedoeld om er als gemeente beter van te worden.

Diana Kensenhuis van fractie WEK: "Vergroting van samenwerking (vooruitlopend op fusie van gemeenten) laat zien dat de kosten hoger worden (bijvoorbeeld miljoenen verslindende woningbouwproject Noordoevers en ICT-Transitieplan Drechtsteden ), nog afgezien van de extra benodigde hogere managementlagen na de fusie. Bestuur staat in dat geval niet dichter bij de burger" Aldus fractie wek bij monde van Diana Kensenhuis.
 

Lees meer over:

drechtsteden noordoevers WEK
Deel dit bericht met je vrienden!