zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Driehoek Wantijpark krijgt natuurvriendelijke inrichting

6 augustus 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Nog een SES-project afgerond. Het veld naast camping ‘t Vissertje aan de Wantijdijk krijgt een natuurvriendelijkere inrichting. De gemeente is bezig met het afgraven om een natuurvriendelijke oever aan de noordzijde van het Wantij aan te leggen en er komen een insectenmuur; een ijsvogelwand en een huiszwaluwtil annex vleermuishotel. Dit gebeurt allemaal in het kader van het project Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht (SES).

Natuurvriendelijke oever
Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke overgang van water naar oever met bijbehorende soortenrijke vegetatie, zoals grote lisdodde, koninginnekruid, moerasspirea, watermunt, echte koekoeksbloem en riet. Deze oever vormt het leefgebied voor grondgebonden dieren en insecten. Er worden ook inhammen gegraven in de oever. Deze inhammen met ondiep water raken begroeid met moeras- of oeverplanten die het water zuiveren; het water te filteren en zo de ongewenste verspreiding van stoffen tegen te gaan.

Insectenmuur
Een insectenmuur is een kunstmatige nestgelegenheid voor bijvoorbeeld solitaire bijen; hommels; lieveheersbeestjes en vlinders.

Huiszwaluwtil annex vleermuishotel
Sinds de jaren 70 neemt de populatie huiszwaluwen sterk af. Zeker in de stad. Om de mogelijkheden voor huiszwaluwen te helpen vergroten, wordt in de driehoek Wantijdijk een zogenaamde huiszwaluwtillen geplaatst. De huiszwaluwtil is eigenlijk een duiventil die alleen bestaat uit een dak en een dakrand. Onder de daklijsten worden enkele kunstnesten geplaatst. In de kap van de til is een ruimte gerealiseerd voor vleermuizen.

IJsvogelwand
In Dordrecht kun je al enkele jaren de zeldzame ijsvogel tegenkomen. Op diverse locaties in de stad is de nestgelegenheid voor ijsvogels verbeterd. De gemeente zorgt voor het aanleggen van geschikte (steile) oevers en het boren van gaten in oevers in de hoop dat ijsvogel deze gaat gebruiken. IJsvogels broeden in steile oevers langs het water waarin ze diepe gangen maken. Aan het eind van zo’n gang, die soms wel een meter diep kan zijn, maakt hij een kleine kamertje waar hij zijn eieren legt.

SES
Natuur in de stad is belangrijk. Het maakt verblijven in de stad prettig, zowel voor bewoners als bezoekers. De natuur heeft extra waarde als groengebieden met elkaar verbonden zijn. Door de groengebieden met elkaar te verbinden wordt het leefgebied van dier en plant vergroot. In het beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur 2008-2013 (SES) staat aangegeven hoe de gemeente dit bereikt. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van parken; de aanleg van natuurvriendelijke oevers; het verbeteren van passages voor dieren; het realiseren van voorzieningen voor insecten, het creëren van broedplaatsen en het verbeteren van vleermuisroutes.

Binnen de SES zijn al diverse projecten afgerond, zoals in het Overkamppark; aan de Wantijoever; op het terrein de Vlaming; het parkbos Louterbloemen en in Sterrenburg.

Deel dit bericht met je vrienden!