Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ruud Lammers laakt stijging salaris directeur HVC'
24jul 2013

Ruud Lammers laakt stijging salaris directeur HVC

DRECHTSTEDEN - In het onlangs gepubliceerde jaarverslag van vuilverbrander en energieproducent HVC, blijkt dat het salaris van de algemeen directeur van HVC ondanks de crisis en slechte bedrijfsresultaten is gestegen van € 270.000 in 2011 naar € 280.000 in 2012.

Ruud Lammers van de Papendrechtse fractie komt hiertegen in het verweer.

Ruud Lammers legt uit:" HVC is eigendom van 6 waterschappen en 48 gemeenten (waaronder de 6 Drechtstedengemeenten) kwam vorig jaar in het nieuws in verband met de enorme schuldenlast van 1 miljard euro. Ik heb hierover in februari al enkele vragen aan het College van B&W van Papendrecht gesteld.

Het salaris van de algemeen directeur van HVC ligt nog steeds bijna de hoogte van een modaal jaarinkomen (dat is € 33.000) hoger dan de absolute bovengrens volgens de Wet Normering Topinkomens die per 1 januari 2013 van kracht is geworden.

Kijken we naar de gegevens die hierover zijn opgenomen in het Jaarverslag 2012 van HVC dan zien we zelfs een stijging van het inkomen van de algemeen directeur.
Was het inkomen in 2011 nog € 270.000, in 2012 is dat naar € 280.000 gestegen. In aanmerking genomen de vermelding dat de algemeen directeur de variabele beloning van € 20.000 wegens het economische klimaat heeft afgewezen, dan blijft er toch nog een jaarinkomen over 2012 staan van zo rond de € 260.000. Dit is exclusief een auto van de zaak volgens consumentenprijs van € 67.000.

De Wet Normering Topinkomens die per 1 januari 2013 van kracht is geworden gaat uit van een norm van € 228.599,- (zijnde 130% van het salaris van een Minister). Dit is de absolute bovengrens, waar een veel lager bedrag op zijn plaats zou zijn.

De Lijst Lammers roept het College van B&W op om hierover als gemeentelijk aandeelhouder binnen de GEVUDO zeer krachtig de nodige kritische opmerkingen naar voren te brengen en het salaris van de eenhoofdige directie aan te (doen laten) passen aan de breed aanvaarde richtlijnen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector", aldus Ruud Lammers.Deel dit bericht met je vrienden!