zaterdag 27 februari 2021

Alles over Dordrecht

Extra aandacht voor jongere wijken

19 juli 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht wil de leefbaarheid in de wijken uit de jaren ’70 en ’80 op peil houden. Om te voorkomen dat deze wijken afglijden wil de gemeente in een vroeg stadium negatieve ontwikkelingen signaleren en vervolgens in samenwerking met bewoners en organisaties in de wijk een plan van aanpak maken. Een eerste middel hierbij is een nieuw informatiesysteem, de Straatkubus.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de leefbaarheid in de vooroorlogse en vroeg-naoorlogse wijken. Zo heeft ook de gemeente Dordrecht vele miljoenen geïnvesteerd in Dordrecht-West, zowel in renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen als in sociale programma’s voor de bewoners. Het college van burgemeester en wethouders vindt het ongewenst en onbetaalbaar als zo’n situatie zich ook in jongere wijken voordoet. Daarom wil het college de wijken uit de jaren ’70 en ’80 extra aandacht geven.

Kleine schaal
Daarbij is het besef dat leefbaarheidsproblemen meestal op zeer kleine schaal beginnen: galerij, straat, complex of buurt. Tijdig herkennen en ingrijpen kan uitbreiding tegengaan. Voor tijdige herkenning is een instrument ontwikkeld, de Straatkubus. Daarin is informatie van verschillende diensten en instellingen op postcodeniveau zichtbaar. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van de wijklijn, toezicht, gemeentelijke belastingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Dordrecht is een van de eerste gemeenten die met dit instrument gaat werken. De Straatkubus wordt eerst getest in de wijk Stadspolders.

Toetsen
De gemeente wil de informatie die uit de Straatkubus naar voren komt toetsen bij bewoners en samenwerkingspartners in de wijken. Als daaruit naar voren komt dat ingrijpen nodig is, wil de gemeente daarin samenwerken met bewoners en wijkpartners.

Lees meer over:

Stadspolders straatkubus
Deel dit bericht met je vrienden!