Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Fractie WEK maakt zich zorgen om 'Groenplan' Zorgcentrum Merwelanden'
16jul 2013

Fractie WEK maakt zich zorgen om 'Groenplan' Zorgcentrum Merwelanden

DORDRECHT - 'Groenplan' Zorgcentrum Merwelanden. "Wat zijn de belangen van de vastgoedstichting?" Vraagt de fractie WEK zich af.

Fractie WEK schrijft hierover: "Uit een artikel in de Staartenaar blijkt dat de nauw aan het zorgcentrum verbonden vastgoedstichting het initiatief heeft genomen tot het veel ophef veroorzakende ‘groenplan’. Uitvoering van het groenplan betekent juist een ontgroening van de ecologisch belangrijke Wantijoever. Het Groenplan kan daarom beter Groen-Kap-plan heten".

Fractie WEK gaat dan verder: "In het plan wordt duidelijk dat het zorgcentrum de waarde van het steeds grotere woningbezit in de wijk wil vergroten door niet alleen de eigen woningen, maar de hele wijk op de schop te nemen. Zo worden geruchten bevestigd dat het zorgcentrum in de toekomst woningen te koop wil aanbieden voor meer vermogende cliënten. Schriftlijke artikel 40 vragen aan het college van B&W hierover door de fractie WEK zijn nog steeds niet beantwoord. Het college beweert de artikel 40-vragen nog niet te kunnen beantwoorden! Intussen is het plan vorig jaar oktober al enthousiast ontvangen door de gemeente; er is overleg geweest met ambtenaren en wethouder Reynvaan ging zelfs op bezoek. Het  ligt nu voor nadere bestudering op het gemeentehuis. Al die tijd krijgt het plan steeds meer vorm, zonder enige interactie met bewoners. WEK vindt deze gang van zaken een ondermijning van de democratie; bewoners worden straks overdonderd met een tot in de puntjes uitgedacht plan, waarvoor hun medewerking wordt verwacht. Zij krijgen straks hoogstens de kans nog op details commentaar te hebben".  

Fractie WEK: "In het plan van Verkade en het artikel in de Staartenaar wordt beweerd dat de aanleiding voor het plan is dat het groen voor het woon- en zorgcentrum te lijden heeft gehad van de recente verbouwing. Het valt dan toch niet te rijmen dat er nog veel meer groen wordt weggehaald".

"Nadere bestudering van het groenplan", maakt nog steeds volgens Fractie WEK, "volstrekt helder dat het creëren van zichtlijnen door het verwijderen van de begroeiing langs het Wantij en richting de haven Westergoot en de Kleine Rug één van de kernpunten is van het door bureau Verkade gemaakte plan. Bovendien wordt voorgesteld de Wantijoever meer toegankelijk te maken. Dit terwijl er al een grote vissteiger is geplaatst en steenstortpaden door de gorzen zijn aangelegd, zonder enig onderzoek naar de gevolgen voor flora en fauna. Hiervoor zal een flink aantal bomen en een fors oppervlak struweel weggehaald moeten worden. Een deel van de bomen en struiken van het parkje zal dan verdwijnen".

Wat volgens WEK vergeten wordt, is: "dat door het verwijderen van al dat groen, recreanten vanaf het water (de Westergoot), het Nivonhuis, en het wandel/fietspad geen zicht meer hebben op mooi groen maar tegen kale, saaie flats moeten aankijken. Er is kennelijk sprake van een eenzijdige visie". 

Diana Kensenhuis en Nancy Witsen Elias-Kool van WEK gaan dan verder met de volgende opmerking: "Bewoners zouden zich volgens dit bureau opgesloten voelen vanwege het vele groen. In het plan treffen we fotocollages aan van flanerende mensen langs een kale oever met uitzicht op het groen aan de overkant. Dat onthult de bedoelingen van landschapsarchitect Peter Verkade. Het is dan ook volstrekt ongeloofwaardig van het zorgcentrum om in de Staartenaar te beweren dat er sprake zou zijn van een misverstand; Stichting het Wantij zou de plannen verkeerd begrepen hebben! Het is duidelijk; het gaat hier om vastgoedbelangen ten koste van de natuur!"

Tenslotte besluit WEK haar betoog met: "Het maken van plannen in deze belangrijke ecologische zone mag niet overgelaten worden aan een landschapsarchitect, die wel kennis heeft van het belang van deze zone maar vervolgens daar in zijn voorstellen respectloos mee omgaat. Stichting het Wantij legt daarom de laatste hand aan een conceptbeheerplan waarin zowel met de functie van de oever, de belangen van natuur als met de belangen van de bewoners en waterrecreanten rekening wordt gehouden. Mede aanleiding daartoe is het volstrekt mislukte beheer van de Wantijoever aan de Beekmanstraat (ook een plan van Verkade); daar is geen sprake van het door de gemeente beloofde natuurherstel. Het is een bijzondere mislukking! vanwege het huidige maaibeheer (over vrijwel het gehele traject) zal herstel van de verloren gegane kenmerkende, bijzondere en/of beschermde getijdeflora niet mogelijk zijn. Het beloofde herstel van de ecologische oever kan door het huidige beheer niet plaatsvinden!"

Aldus de fractie WEK: Diana Kensenhuis en Nancy Witsen Elias-Kool

 

Zie ook:
Brand in woonzorgcentrum snel onder controle (di, 16 nov 2010)


Deel dit bericht met je vrienden!