Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Grote zorgen over aanhoudende daling kwaliteit Zuid-Hollandse natuur'
03jul 2013

Grote zorgen over aanhoudende daling kwaliteit Zuid-Hollandse natuur

DRECHTSTEDEN - Uit een recent verschenen onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de (land)natuur in Zuid-Holland tussen 2010 en 2011 verder gedaald is. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Zij vindt het van groot belang  dat de achteruitgang van de natuur gestopt wordt.

Dit is een doel dat ook de provincie onderschrijft, maar dit onderzoek wijst erop dat dit doel nog lang niet bereikt is. De NMZH pleit dan ook voor een bescherming en versterking van de natuur in de provincie.
 
Hoewel het onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de (land)natuur in Zuid-Holland in zijn algemeenheid gedaald is, verschilt dit beeld voor de verschillende soorten natuur. Zo stijgt de natuurkwaliteit in de bossen, maar laat de natuur in het agrarisch gebied juist een zeer sterke achteruitgang zien.

Dat laatste is slecht nieuws voor de weidevogels. Zonder ingrijpen betekent dit dat Zuid-Hollandse weilanden met grutto’s binnen afzienbare tijd voorgoed tot het verleden behoren, aldus de NMZH.
 
In het onderzoek is ook gekeken naar de ontwikkeling van kwetsbare soorten, de soorten die op de zogenaamde Rode Lijst staan. De aantallen van deze soorten gaan al sinds 1990 achteruit. Hoewel het onderzoek laat zien dat deze soorten tussen 2010 en 2011 een lichte stijging vertonen, kan op basis van één jaar nog niet geconcludeerd worden dat de achteruitgang nu ook echt is gestopt.

De aantallen van de meest bedreigde soorten laten in iets meer dan 20 jaar tijd een daling zien van ruim 60%. De NMZH ziet het dan ook als een belangrijke en noodzakelijke taak om zich in te zetten voor het beschermen en verbeteren van de natuur in Zuid-Holland.

Het onderzoek naar de kwaliteit van de natuur in Zuid-Holland is hier te vinden.Deel dit bericht met je vrienden!