dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Samenwerking waterdriehoek Dordrecht, Kinderdijk en de Biesbosch

1 juli 2013

DRECHTSTEDEN - Negen publieke en private organisaties hebben de handen ineen geslagen. Samen werken ze aan de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Waterdriehoek, het gebied tussen Dordrecht, Kinderdijk en de Biesbosch. De partners presenteerden hun aanpak op 28 juni op de waterbus bij Dordrecht.

Ze willen allerlei projecten versneld realiseren. Van een snelle waterbusverbinding tussen Rotterdam, Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch en betere fiets- en wandelroutes tot restauratie van het bijzondere erfgoed en een gezamenlijke marketing van de (iconen van de) Waterdriehoek.

Het gebied van de Waterdriehoek verbindt de historische stad Dordrecht, het Werelderfgoed Kinderdijk en het Nationaal Park de Biesbosch. De Waterdriehoek vormt het blauw-groene hart van de Nederlandse Delta en is wereldwijd bekend om haar molens, baggeraars en scheepsbouwers. Juist in deze regio vormt het water de verbinding tussen de bijzondere iconen die het huisvest. Via een uitgebreid netwerk van vaarverbindingen kan dit gebied optimaal worden ontdekt en beleefd.

Negen organisaties hebben gezamenlijk besloten hun krachten te bundelen om de Waterdriehoek nog aantrekkelijker, toegankelijker en zichtbaarder te maken. Ze willen projecten versneld realiseren door slim samen te werken. De samenwerkende partners zijn: Aquabus, de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, de gemeenten Dordrecht en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland, Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid.

Het is een effectieve maar zeker geen exclusieve samenwerking: op projectniveau wordt met veel andere organisaties samengewerkt. Bijvoorbeeld met de gemeenten Alblasserdam en Ridderkerk, Stichting Groene Hart, IVN, Erfgoedhuis, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nationaal Baggermuseum en Rabobank.

De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in financiering voor verschillende projecten, bijeengebracht door veel verschillende organisaties. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van een aanpak om de oeverkwaliteit van de Noord en de Merwede te versterken, een opleidingstraject voor ondernemers dat ook moet leiden tot nieuwe recreatieve arrangementen, de ontwikkeling van een educatief waterbouwkundig erf bij het Baggermuseum in Sliedrecht (jongeren worden spelenderwijs bekend gemaakt met het vak van baggeren en waterbouw), de ontwikkeling van een regionale digitale infrastructuur voor de marketing, het laten varen van twee rondvaartboten waarmee de attracties op Kinderdijk beter beleefd kunnen worden en restauratie van historisch erfgoed in Kinderdijk (het Wisboomgemaal en de poldermolen Blokkerse Wip) en de Biesbosch (historische elementen die het verhaal vertellen van zalm in de Biesbosch). De provincie Zuid-Holland heeft op 26 juni jl. besloten aan al deze projecten financieel bij te dragen (totaal ruim 300.000 euro vanuit het programma ‘erfgoedlijnen’).

Deze projecten kunnen nog in 2013 van start en bieden een goede basis voor een voortvarend vervolg. Een belangrijk volgend ‘vliegwielproject’ waar de Waterdriehoek-partners aan werken is de realisatie van een snelle verbinding van de Waterbus die Rotterdam, Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch moet verbinden en meer bezoekers via het water naar de regio moet brengen.

Deel dit bericht met je vrienden!