vrijdag 21 januari 2022

Alles over Dordrecht

Actieplan 50Plus Werkt

3 juni 2013

DORDRECHT - Tijdens de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen voor 50-plussers om succesvol in het arbeidsproces te kunnen herintreden, is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de Dordrechtse Ondernemersvereniging, Werkgevers Drechtsteden, FNV Lokaal Drechtsteden, UWV Drechtsteden, gemeente Dordrecht als centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Drechtsteden en de stichting 50PlusDrechtsteden.

Op 31 mei tekenden deze partijen een intentieverklaring bij Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. De arbeidsmarkt verslechtert door maatschappelijke en economische oorzaken in rap tempo. Dit is een landelijke trend. Ook de verslechtering van de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is een landelijk verschijnsel. Door samen te werken willen deze toonaangevende partners in de Drechtsteden het voortouw nemen om het tij te keren. Doel is een actieplan te ontwikkelen, met hierin concrete mogelijkheden voor 50-plus werkzoekenden gericht op korte en de langere termijn.

Dit plan wordt op 18 september a.s. gepresenteerd. De partners hebben de intentie uitgesproken, dit plan gezamenlijk op te stellen en uit te voeren. Natuurlijk is de verantwoordelijkheid voor het vergroten van de kansen op een succesvolle herintrede in het arbeidsproces is een gedeelde verantwoordelijkheid. 50-Plussers die werkloos worden, zijn vaak niet goed voorbereid op hun nieuwe situatie.

Stichting 50Plus Drechtsteden kan ondersteuning bieden, zodat werkzoekenden meer regie over hun eigen loopbaan kunnen nemen. 

Naast de toenemende werkloosheid zijn er ook tekorten in specifieke sectoren op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden. Hier liggen veel mogelijkheden, maar om in te kunnen stromen is vaak wel bij- of omscholing nodig. De partners willen zo veel mogelijk kennis over de verschillende branches vergaren en delen om de acties, die nodig zijn zo gericht mogelijk te kunnen uitvoeren.

Informatie over de voortgang is te vinden op www.50plusdrechtsteden.nl U kunt de ontwikkelingen ook volgen op Twitter, @50PlusDrechtste

Deel dit bericht met je vrienden!