Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'De strijd om de MVO Award weer van start'
29mei 2013

De strijd om de MVO Award weer van start

DRECHTSTEDEN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor veel bedrijven, ook in de Drechtsteden, een vanzelfsprekendheid geworden. Deze bedrijven maken kans op de MVO Award Drechtsteden, voor de derde maal georganiseerd door Fairtrade Gemeente Dordrecht.

De MVO Award is een jaarlijkse prijs voor ondernemingen uit de Drechtsteden, die op het gebied van MVO opvallend goed presteren. Middels deze award komen deze ondernemingen beter in beeld. Daarnaast dienen ze als inspiratiebron voor anderen om ook MVO stappen te ondernemen.

Samenwerking
Dit jaar is de award omgedoopt tot de Rabo MVO Award Drechtsteden, volgens de stichting Fairtrade Dordrecht een logische stap. Rabobank Drechtsteden is zelf actief bezig met MVO en wil daarin een stimulans zijn naar anderen: “MVO hoort bij coöperatief bankieren. Via MVO wil onze bank bijdragen aan een leefbare toekomst."

"Dat doen we met ons personeelsbeleid, vrijwilligerswerk, energiezuinige maatregelen en het Rabofonds, maar ook met financiële voordelen voor ondernemers die actief zijn op MVO gebied. Daarnaast zijn we al enkele jaren deelnemer aan de Fairtrade Gemeente campagne en al langer betrokken bij de award. Vorig jaar was directeur Hein de Koning jurylid. Daaruit ontstond dit jaar een verdere samenwerking.”

Innovatie
De Rabo MVO Award in de Drechtsteden wordt toegekend aan een onderneming die in de afgelopen jaren een aansprekende MVO prestatie heeft verricht met een duidelijke uitstraling naar de eigen gemeente toe. Dit kunnen grote en kleine bedrijven zijn uit iedere branche. Daarbij wordt gekeken in hoeverre zij economische ontwikkelingen (Profit) combineren met ecologische ontwikkelingen (Planet: natuur en milieu) en sociale ontwikkelingen (People: zoals leefbaarheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden).

Er wordt gekeken naar de mate waarin bedrijven op deze dimensies een positieve ontwikkeling bewerkstelligen en dat in de praktijk laten zien. Het gaat om bewuste en structurele activiteiten. Bij de toekenning van de award wordt in 2013 de nadruk gelegd op innovatie op een of meerdere deelgebieden van MVO. Dat kan technische innovatie zijn, waarbij producten bijvoorbeeld worden hergebruikt als grondstof. Maar ook sociale innovatie: vernieuwing van het arbeidsproces die leidt tot betere prestaties, meer werkplezier en ontplooiing.

Aanmelden of voordragen
Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door bijvoorbeeld ondernemersverenigingen tot 24 juni 2013. Vervolgens neemt de vakjury van eind juni tot begin september bedrijfsbezoeken af om de MVO activiteiten van deze bedrijven te beoordelen middels een MVO checklist. De juryleden zijn onder andere wethouder Henk Mirck (Gemeente Zwijndrecht), bestuurslid Werkgevers Drechtsteden Arie van den Herik en Peter van Eenennaam van het bedrijf A&P, de winnaar van de award 2012.

Aan de hand van de bedrijfsbezoeken, selecteert de vakjury in september een drietal bedrijven die vooroplopen op het gebied van MVO. De jury bepaalt voor 50% de uitslag. Daarnaast bepaalt het publiek voor 50% de uitslag. De publieksstemming vindt plaats in oktober waarbij mensen op een van de genomineerde bedrijven hun stem kunnen uitbrengen. Vervolgens vindt de uitreiking plaats.

Meer informatie, voorwaarden en aanmeldformulier, zie www.fairtradegemeentedordrecht.nl.Deel dit bericht met je vrienden!