zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Financiën Drechtsteden zijn voor het tweede jaar op orde

24 mei 2013

DRECHTSTEDEN - Voor het tweede jaar op rij heeft de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) de financiën op orde. De jaarrekening van de GRD laat in zijn totaliteit een positief resultaat zien. Over het jaar 2012 een bedrag van € 15,1 miljoen. Het positief resultaat is vooral te danken aan een overschot bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Regionaal portefeuillehouder Financiën, R.T.A. Korteland: “Wederom ben ik – en is het Drechtstedenbestuur - trots op de resultaten van de zes organisaties van de GRD. De jaarrekening geeft een goed inzicht in de resultaten. Over een periode van vijf jaar is de begroting van de GRD met ruim 10% afgenomen, het personeelsbestand gekrompen. De conclusie is dat samenwerking loont, maar niemand zal beweren dat samenwerken gemakkelijk is. In 2013 zullen we nog pittige discussies over financiën moeten voeren. Er staat immers flinke druk op de gemeentefinanciën, maar aan de andere kant is het van belang te blijven investeren in de toekomst van onze samenwerking in de Drechtsteden.”

Bedrijfsvoering op orde, doelstellingen gehaald
De zes ‘dochters’ van de GRD (Ingenieursbureau Drechtsteden, Servicecentrum Drechtsteden, Onderzoekcentrum Drechtsteden, Bureau Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden) hebben de bedrijfsvoering op orde en hebben op hoofdlijnen alle doelstellingen voor 2012 bereikt. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van tekorten of overschotten.

Positieve resultaten
Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden is € 18,5 miljoen. Dit resultaat is mede ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Bureau Drechtsteden laat een beperkt positief resultaat zien. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit af met een positief resultaat van € 381.000 als gevolg van een hogere productiviteit dan was begroot. Ook het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft het jaar positief afgesloten met € 19.000.  

Negatieve resultaten
Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft op de bedrijfsvoering dit jaar een positief resultaat van bijna een ton. Toch sluit het SCD 2012 af met een negatief resultaat. Dit is  te verklaren door de reorganisatie van het SCD. Als gevolg daarvan zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van € 974.000 met zich mee. Voor de salarislasten van bovenformatieve medewerkers is voor komende jaren een voorziening gevormd van € 3,5 miljoen. Deze toekomstige salarislasten zijn nu in een keer ten laste gelegd van de exploitatie van 2012. Daardoor is het negatieve resultaat ontstaan van € 4,4 miljoen.

Vervolg
Het Drechtstedenbestuur verzoekt de Drechtraad om de jaarrekening op dinsdag 2 juli a.s. vast te stellen. In die vergadering wordt ook de begroting 2014 ter vaststelling voorgelegd en houden de fracties hun algemene beschouwingen.

Lees meer over:

drechtsteden korteland grd
Deel dit bericht met je vrienden!