maandag 2 augustus 2021

Alles over Dordrecht

Burgemeester Brok 'uitermate trots' op veiligheidsregio

24 mei 2013

DORDRECHT - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hoort bij de vier beste veiligheidsregio’s van Nederland. Dit blijkt uit het donderdag 23 mei gepubliceerde rapport “De Staat van de Rampenbestrijding 2013” van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin wordt de stand van zaken van alle veiligheidsregio’s in Nederland weergegeven. Bestuur en directie zijn blij met dit resultaat.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok, tevens burgemeester van Dordrecht: “Ik ben er uitermate trots op dat wij zo goed uit de onderzoeken naar voren komen. In de loop van de jaren zijn er al verschillende rapporten verschenen waaruit bleek dat onze Veiligheidsregio het goed doet. Op alle onderdelen. Daarvoor is de inzet van velen uit ons gebied nodig. En een goede aansturing vanuit de organisatie van de Veiligheidsregio ZHZ. Vorig jaar bleek al uit
onderzoeken na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, dat wij goed functioneren en de taak waarvoor wij staan goed invullen. De resultaten van de Inspectie Veiligheid en Justitie bevestigen wederom dat we het gewoon hartstikke goed doen”.

Toetsen
In het onderzoek kijkt de Inspectie Veiligheid en Justitie onder meer of de Veiligheidsregio zaken op orde heeft zoals het actueel houden van een Regionaal Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Met andere woorden: wat zijn de risico’s in Zuid-Holland Zuid, hoe zorgen wij dat die risico’s worden verkleind of weggenomen en hoe bestrijden wij een eventuele calamiteit. Er wordt gekeken of de rampenbestrijdingsorganisatie (alarmering, opschaling en continuïteit) goed is ingericht en of wordt voldaan aan de oefenverplichtingen. Ook de gemeentelijke bevolkingszorg en de samenwerking met andere partners is door de inspectie positief beoordeeld.

Conclusies
Geconcludeerd wordt dat de VRZHZ op het gebied van planvorming de zaken 100% op orde heeft en dat bij het opschalen ruim 90% scoort. Carlo Post, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “We zijn blij met dit resultaat; het toont aan dat we de juiste accenten hebben gelegd. Toch zie ik nog tal van verbeterpunten. We blijven ons inspannen om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, zoals met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ook besteden we extra aandacht aan de interregionale (tussen veiligheidsregio’s) en bovenregionale
(met het rijk) samenwerking. Gelet op de risico’s in onze regio is goede samenwerking met partners essentieel om voor allen die hier wonen, werken of recreëren een zo veilig mogelijke situatie te realiseren.”

Lees meer over:

veiligheidsregio vrzhz arno brok
Deel dit bericht met je vrienden!