Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'PvdA pleit voor onderzoek naar OZHZ'
22mei 2013

PvdA pleit voor onderzoek naar OZHZ

DRECHTSTEDEN - De PvdA Drechtraadfractie is zeer ontstemd uit de krant te moeten vernemen dat het onderzoek naar het functioneren van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) eigenlijk helemaal niet plaatsvindt.
 
De PvdA had in de motie portefeuillehouder Henk Mirck opgedragen een onderzoek naar het functioneren van deze dienst in gang te zetten. Mirck heeft toen duidelijk aangegeven dat hij dit onmiddellijk ging bespreken met de betrokken portefeuillehouders in het Algemeen Bestuur van OZHZ met het doel om het onderzoek op te starten.
 
Bij navraag naar de stand van zaken van het onderzoek in de Drechtraad van 14 mei 2013 door PvdA'er Rinus van Lavieren, antwoordde portefeuillehouder Mirck dat het Rijk inmiddels een onderzoek deed en dat de resultaten hiervan in juni beschikbaar zouden zijn.  Hoewel dit niet volgens de motie is, reageerde de partij dat zij de resultaten van dit onderzoek (in juni) wilde afwachten en dan opnieuw beslissen over een onafhankelijk onderzoek.
 
"Tot onze verbazing blijkt nu dat het Rijk helemaal geen onderzoek doet. Het Drechtstedenbestuur maakt gebruik maakt van een "onderzoeks-tool" van het Rijk. Dit is niet het onderzoek dat de heer Mirck heeft toegezegd noch het soort van onderzoek dat de Drechtraad heeft gevraagd. In antwoord op een vraag van één van de andere fracties hebben wij juist aangegeven dat wij een dergelijke manier van onderzoeken ver onder de maat vonden. Een slager hoort ook niet zijn eigen vlees te keuren", aldus de fractie.

De PvdA Drechtraadfractie vindt deze gang van zaken 'niet acceptabel'. De partij: "Wij verlangen dan ook een goede uitleg van de heer Mirck over deze gang van zaken. Daarnaast willen wij antwoord op de vraag waarom hij zich niet hard heeft gemaakt voor een degelijk onderzoek, een degelijkheid die hij heeft toegezegd naar aanleiding van de ingediende, en door de gehele Drechtraad aangenomen motie."
 
De PvdA - en de Drechtraad - vindt een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk. De Omgevingsdienst ZHZ geeft in de dossiers 3e Merwedehaven en Nedstaal er blijk van de informatievoorziening niet op orde te hebben. Dit geeft geen solide en deskundige indruk in juist die zaken waarin de gezondheid van onze bewoners in het geding is. Deze indruk veroorzaakt volgens de partij 'terecht veel maatschappelijke onrust'.

De PvdA wil dat alsnog een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van OZHZ wordt uitgevoerd, zoals in de genoemde motie staat.
 Deel dit bericht met je vrienden!