Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem '
22mei 2013

"Een 10 voor de binnenstad van Dordrecht"

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht zal vandaag, woensdag 22 mei, de enquête over het ondernemersfonds verspreiden bij ondernemers in de binnenstad van Dordrecht. Het plan voor een ondernemersfonds is uitgewerkt door het Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht. De voorstellen zijn op 24 april gepresenteerd aan de ondernemers in de binnenstad en hierover is al enkele malen in de pers bericht. Deze gemeentelijke enquête dient om het draagvlak te toetsen voor deze voorstellen.

Onder de titel “Een 10 voor de binnenstad van Dordrecht” geeft het platform 10 redenen om vóór het ondernemersfonds te zijn:

1. Samenwerken moet. De binnenstad komt niet verder als het denken ophoudt bij de eigen straat. De binnenstad is een totaal product en heeft een totaal aanpak nodig om niet achteruit te gaan.

2. In het ondernemersfonds dragen alle ondernemers bij die belang hebben bij een bloeiende binnenstad. Of je belang hebbend bent blijkt uit de reclame op het pand.

3. Het ondernemersfonds is van ondernemers en voor ondernemers. Ondernemers zitten in het bestuur, maken de plannen en gaan over de bestedingen uit het fonds. 50 % van het fonds wordt aan de straten beschikbaar gesteld en 50% wordt binnenstadsbreed besteed.

4. Met de heffing van reclamebelasting als bron van inkomsten betaalt iedereen mee, ook de huidige zogenaamde freeriders.  Het uitgangspunt is, dat de reclamebelasting gecompenseerd wordt door verlaging van de bijdrage aan de winkeliersvereniging, waarbij je bent aangesloten. Het SCD en de VCP’s hebben daartoe inmiddels besloten.

5. Van de opbrengst van de reclamebelasting stort de gemeente 95% in het fonds; er zijn dus weinig kosten met de inning gemoeid en er wordt door de gemeente geen geld achter gehouden. Integendeel de gemeente vult het fonds uit haar eigen middelen aan met € 65.000,-

6. Met de gemeente worden waterdichte afspraken gemaakt, dat het geld van de reclamebelasting uitsluitend aan de ondernemers ten goede komt en in het fonds wordt gestort.

7. De ondernemers bepalen zelf de hoogte van de reclamebelasting. Als er veel en dure acties worden gepland kan het bestuur van het fonds de gemeente voorstellen het tarief te verhogen. Als er geld genoeg is kan ook worden voorgesteld het tarief te verlagen.

8. Er komt een nieuwe stichting met een nieuw bestuur voor het beheer van het fonds; dat maakt een nieuwe frisse start mogelijk van het organiseren van acties voor de binnenstad; van oud zeer wordt afscheid genomen.

9. Het democratisch functioneren van het stichtingsbestuur wordt gewaarborgd door de betrokkenheid van de gemeenteraad, die de verordening op de reclamebelasting vaststelt.

10. De Dordtse binnenstad verdient het om er je schouders onder te zetten. Het ondernemersfonds geeft een extra impuls aan het ondernemen en nieuwe kansen voor de binnenstad. Ondernemers nemen samen verantwoordelijkheid voor de binnenstad.

Stichting Centrummanagement Dordrecht
Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Drechtsteden)
Centrale Vereniging Ambulante Handel
Culturele Instellingen Dordrecht
Kamer van Koophandel
Dordrechtse Ondernemersvereniging
Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht
Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
Stichting Paradium

Zie ook:
Verslag informatiebijeenkomst ondernemersfonds Dordrecht (ma, 29 apr 2013)
Dordtse Ondernemers Vereniging (DOV) bepleit op eigen website ondernemersfonds (za, 27 apr 2013)
Ondernemersfonds voor promotie binnenstad Dordrecht brengt veel tongen in beweging (do, 25 apr 2013)
Plan en nota ondernemersfonds binnenstad via Dordrecht.net openbaar gemaakt (vr, 12 apr 2013)


Deel dit bericht met je vrienden!