vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Dordrecht

WEK wil meer Biesbosch voor minder geld

21 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - WEK: "Stop met de desastreuze plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch".

WEK wil meer Biesbosch voor minder geld. De aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, zoals die nu in de plannen staat, zou volgens fractie WEK desastreus zijn voor de historisch belangrijke huidige waarden van het landschap en de levende natuur.

In de berichtgeving over het plan wordt volgens WEK systematisch de indruk gewekt dat in het polderland alleen natte natuur toekomstwaarde zou hebben. Dit is wetenschappelijk niet waar te maken.

WEK vindt dat ons polderland niet moet worden gedegradeerd tot een openluchtlaboratorium voor experimentele natte natuurbouw.

Evenals veel andere Nederlandse gemeenten stelt Dordrecht, volgens fractie WEK te streven naar duurzaamheid (van hetgeen voor de samenleving van toekomstwaarde is): Maar zeggen de fractieleden "daarbij wordt kennelijk niet gedacht aan het behoud van belangrijke landschappelijke kernkwaliteiten".

Bovendien stelt WEK: "Waarom in deze tijden nog eens 30 miljoen Euro uitgeven, zodat het totale project op meer dan 60 miljoen uitkomt? De uitvoering van het bestemmingsplan zal zeker nog duurder zijn dan werd gevreesd, doordat de normen voor het verwerken van vervuilde grond onlangs werden aangescherpt".

"Het financiële risico ligt geheel bij de gemeente Dordrecht. Uit de beantwoording door het College van de schriftelijke vragen van WEK van 19 maart jongstleden blijkt dat de kosten van beheer en onderhoud niet afdoende gedekt zijn. In de eerste plaats staat nog niet vast wie de beheerder wordt (de wethouder weet dat de gronden niet aan Staatsbosbeheer kunnen worden overgedragen), in de tweede plaats zal bij elke overdracht van eigendom of beheer van gronden door de gemeente geld ter beschikking gesteld moeten worden voor het beheer. De noodzaak van een recreatieplas is in hoge mate discutabel". Vervolgt WEK in haar persbericht.

"Het grondbedrijf heeft vrijwel geen reserves meer om eventuele stroppen goed te maken. Er zijn voldoende alternatieven op veel kleinere schaal;
Er lopen op dit moment nog enkele beroepen bij de Raad van State. In de gewijzigde overeenkomst is een artikel opgenomen (15.2) waarin de mogelijkheid staat om van deze molensteen af te komen". WEK adviseert de wethouder hierover om terug te gaan naar de onderhandelingstafel met Waterschap en Provincie.

WEK heeft op 13 mei jongstleden schriftelijke aanvullende schriftelijke vragen gesteld, omdat het coalitieprogramma spreekt over een drogere invulling (versie 1) en het projectplan als onderdeel van de getekende wijzigingsovereenkomst uitgaat van een natte verbindingszone (versie 2). WEK constateert hier een tegenstrijdigheid. Een natte verbindingszone zou desastreus zijn voor het landschap. WEK heeft aan het college gevraagd of het nu een natte of een droge versie voor ogen heeft. WEK is nog in afwachting van de beantwoording van de wethouder.

WEK vindt het vreemd dat de raad en het college (met uitzondering van WEK) een stadsdebat bezuinigingskeuzes houden en daar met geen woord reppen over de grootste verspillende kostenpost, Nieuwe Dordtse Biesbosch, maar zich alleen concentreert op de kleine noemers in de samenleving.

"Zo weet de burger helemaal niet meer waar hij aan toe is". Aldus Diana Kensenhuis & Nancy Witsen Elias-Kool van de Dordtse fractie WEK.

 

Deel dit bericht met je vrienden!