donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

UPDATE: College stemt in met nieuw stadion FC Dordrecht

16 mei 2013

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht wil de bouw van een nieuw stadion van FC Dordrecht op sportpark Krommedijk mogelijk maken. De medewerking van de gemeente zou daarbij bestaan uit een eenmalige bijdrage aan de aanleg van een parkeerterrein, toegangsweg en andere zaken in de omgeving, van circa € 1,7 miljoen. Daarnaast is het college bereid de jaarlijkse sponsorbijdrage te verdubbelen tot € 60.000 per jaar. Het college legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad. 

Het voorstel is gebaseerd op de uitkomst van de gesprekken met FC Dordrecht onder leiding van extern adviseur Arjen Driesprong. Uit die gesprekken zijn de volgende, door beide partijen onderschreven punten gekomen:
 
 - Nieuwbouw naast het huidige stadion heeft de voorkeur boven herontwikkeling op de huidige plek
 - Ruimtelijk, stedenbouwkundig en qua verkeer/parkeren past op deze plek een nieuw stadion
 - Er is een beperkte bestemmingsplanwijziging nodig
 - Door de aanleg van kunstgras in het stadion heeft FC Dordrecht geen andere velden meer nodig
 - Een nieuw stadion kan een impuls zijn voor een verbetering van het sportpark
 - De totale kosten voor een nieuw stadion met 6000 plaatsen bedragen circa € 12 miljoen
 - Zonder enige vorm van steun van de gemeente is het plan niet haalbaar.
 
Horeca
Aanvullende voorzieningen zoals kantoren of winkels zijn, gezien de ruimte op de locatie, de huidige vastgoedmarkt en de overige ontwikkelingen in de stad, volgens het college niet mogelijk. Eventueel wel mogelijk zijn onder meer bijzondere woonvormen (bijvoorbeeld voor sporters), grootschalige horeca en congresgelegenheid.
 
Sponsoring
Het college wil de rol van de gemeente beperken. Zo zal de gemeente geen eigenaar worden van het stadion, geen lening verstrekken aan de club en ook niet garant staan voor verliezen. Met de bijdrage aan de kosten van parkeerterrein en omgeving en de sponsoring wil het college het nieuwe stadion wel mede mogelijk maken.
 
Uitwerken
,,Het is nu aan het bestuur van FC Dordrecht om de plannen nader uit te werken”, zegt wethouder Reynvaan van sport. ,,Wij hebben steeds gezegd dat FC Dordrecht zijn eigen broek op moet houden, tegelijkertijd zien we wel de waarde voor de stad. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel van het college, moeten we nog wel nader kijken naar het aspect staatssteun.”
Deel dit bericht met je vrienden!