woensdag 25 november 2020

Alles over Dordrecht

Mevrouw Treep-Ligthart ontvangt 17 mei onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau

14 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Mevr. Anke Weltevrede - De Lint, medewerkster Kabinetszaken van de Gemeente Dordrecht laat ons het volgende weten:

Op vrijdagmiddag 17 mei om 16.30 uur  zal  burgemeester Brok de versierselen van de  Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau opspelden bij mevrouw T.H. Treep-Ligthart, wonende te Dordrecht.

Mevrouw Treep zou deze onderscheiding op de Lintjesregen op 26 april krijgen, ware het niet dat mevrouw Treep met haar gezin in Afrika verbleef.
 
Mevrouw Treep ontvangt deze onderscheiding voor:
 
- Vanaf 1965!!! zet zij zich in voor de vrouwenorganisatie Soroptimisten Internationale. Ze heeft daar diverse bestuursfuncties vervuld, zoals secretaris, voorzitter en vice-voorzitter. Tevens was zij lid van de commissie Sociale Doelen, lid van de kiescommissie, lid van de lustrumcommissie en organiseert nu nog benefietconcerten en diverse loterijen.
 
- Zij was vijftien jaar leider van de vrijdagavondclub van de soos voor verstandelijke gehandicapten.
 
- Sinds 2004 is zij bij de Stichting Dordrecht-Bamenda betrokken en haar betrokkenheid is bijzonder groot. Zij werft fondsen, verzorgt kennisoverdracht ten behoeve van het basis- en voortgezet onderwijs. Zij ondersteunt de projecten voor het inclusief onderwijs, ondersteunt mensen met een handicap bij het vinden van een baan en zorgt voor het vervoeren van hulpgoederen van Dordrecht naar Bamenda.
 
- Zo heeft mevrouw Treep ook het initiatief genomen om hulp te gaan bieden aan het Mbingo Doveninstituut door de gebarentaal te verbeteren en logopedisten met de benodigde apparatuur naar Bamenda te sturen. Ook de accommodatie is onder haar leiding verbeterd. Door haar inzet en het inzamelen van geld kunnen nu de dove kinderen voor het eerst doorstromen naar het hoger onderwijs. Zij gaat daarom ook tweemaal per jaar op eigen kosten naar Bamenda.
 
- Daarnaast is mevrouw Treep vrijwilliger bij de kledingbank te Dordrecht en verzorgt zij een dag en een nacht per week haar kleinzoon en verlicht zij daarmee het gezin van één van haar kinderen.
 
Mevrouw Treep is tijdens de Lintjesregen door burgemeester Brok gebeld en van deze onderscheiding op de hoogte gebracht.
 
 
 
Deel dit bericht met je vrienden!