maandag 18 oktober 2021

Alles over Dordrecht

VVD-raadslid Dirk Pols wil steviger positie straatnamencommissie Dordrecht

7 mei 2013

DORDRECHT -  Namens de VVD-fractie vraagt gemeenteraadslid Dirk Pols de gemeentelijke straatnamencommissie een steviger positie te geven. Hij vindt dat hard nodig, want volgens zijn waarneming wordt de commissie onvoldoende betrokken bij de aanpassing van teksten op de straatnaamborden. Harm Jan Luth, die lid is van de commissie, gaf in een eerdere brief op Dordrecht.net aan, dat er op borden langs de weg veel fouten staan. Alles aanpassen is volgens hem in deze tijd te duur, maar niks doen is ook geen optie.

Pols vindt de discussie over de straatnamencommissie actueel want de gemeente wil zich immers sterk maken voor geschiedenis.

Zijn brief aan de gemeente en in het bijzonder aan wethouder Rinette Reynvaan heeft als tekst:

Aan het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. mevr. R. Reynvaan
Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van mijn vraag over aanpassing van de straatnaamborden van onze oud- koningin Juliana en haar man prins Bernhard, die in onze gemeente nog steeds in leven waren, het volgende : U heeft uw toezegging dat de aanpassing voor de inhuldiging van de nieuwe koning zou zijn aangepast niet helemaal waar kunnen maken, maar enkele dagen later heeft het dan toch plaats gevonden. Mijn dank hiervoor.

Maar wat schetst mijn verbazing toen ik de borden nader bekeek: alleen de datum van overlijden is toegevoegd ! Dat de titel prinses wordt gehandhaafd daar kan ik mij in vinden, maar dat nergens aangegeven wordt dat zij toch ook ruim 32 onze koningin is geweest en prins Bernhard Prins-gemaal, is naar mijn inzien een omissie.

Daar waar onze stad zich zo sterk maakt v.w.b. onze historie, het Hof wordt niet voor niets aangepast als het historische centrum van Dordrecht, vind ik het ronduit teleurstellend te bemerken dat de recentere geschiedenis bij de gemeente blijkbaar op minder besef kan rekenen.
Navraag leert mij dat de commissie straatnamen niet geraadpleegd wordt bij vervanging van straatnaamborden. Gezien de nu aangepaste borden had dat wellicht toch voor de hand gelegen.

Het lijkt mij verstandig, daar deze commissie beschikt over voldoende deskundigheid om te zorgen dat een geschiedkundig correct naambord wordt gerealiseerd, ook bij aanpassingen van straatnaamborden om advies wordt gevraagd.

Ik hoop dat u mijn voorstel om de straatnamencommissie ook in te schakelen bij het aanpassen of vervangen van straatnaamborden overneemt en dat onvolkomenheden zoals nu zijn ontstaan niet meer voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Dirk Pols

Deel dit bericht met je vrienden!