donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Start Meldpunt Roze in Blauw bij Eenheid Rotterdam, ook voor inwoners Drechtsteden

7 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Eenheid Rotterdam van de politie heeft vanaf 6 mei 2013 een Meldpunt Roze in Blauw. Mensen die gediscrimineerd, bedreigd of mishandeld zijn vanwege hun seksuele geaardheid kunnen bij dit Meldpunt van de politie terecht.

Het Meldpunt is voor de inwoners van de omgeving Rotterdam, Dordrecht en alle andere plaatsen die vallen onder het verzorgingsgebied van de Eenheid Rotterdam. Mocht er een melding binnenkomen die niet voor deze Eenheid bestemd is, wordt deze doorgezet naar de juiste politie-eenheid. Als een melding niet direct politieaandacht nodig heeft, maar juist moet worden doorverwezen naar een andere instantie wordt hier ook zorg voor gedragen.
 
Ook als mensen een bepaalde schroom of angst hebben om een melding of aangifte te doen vanwege hun seksuele geaardheid, kunnen terecht bij het Meldpunt Roze in Blauw. Maar naar het Meldpunt kan bijvoorbeeld ook gebeld worden als u zelf vermoedt dat uw buurman of buurvrouw bedreigd wordt vanwege het feit dat hij of zij homo of lesbisch is. Natuurlijk moet altijd 112 gebeld worden als er sprake is van een noodgeval!
 
Burgers die bellen naar het Meldpunt Roze in Blauw krijgen politiemensen aan de telefoon die zijn opgeleid om te gaan met hun melding of aangifte. Het netwerk Roze in Blauw bestaat uit een groep politiemensen die de belangen behartigt van burgers die gediscrimineerd, bedreigd of mishandeld worden vanwege hun seksuele geaardheid. Dit doen zij bijvoorbeeld door het inplannen van de aangifte, de begeleiding van het onderzoeksdossier en het delen van kennis in de organisatie.
 
Bereikbaar
Het Meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-7444477 of via de email rozeinblauw@rijnmond.politie.nl. Er wordt zorgvuldig met de privacy van burgers omgegaan en de politie gaat uiteraard serieus met de melding aan de slag.
 
Aanleiding
Aanleiding voor het Meldpunt Roze in Blauw voor de Eenheid Rotterdam is dat het nog niet vanzelfsprekend is dat burgers die homo, lesbisch, biseksueel of transseksueel zijn bedreigingen of mishandelingen vanwege hun geaardheid bij de politie melden.
 
We willen als politie graag beter zicht krijgen op wat er onder die doelgroep speelt en daar ook daadwerkelijk iets mee doen. De politie is er voor iedereen en behandelt alle meldingen van burgers serieus.
 
Afgelopen jaren zijn er diverse incidenten geweest van pesten in de woonomgeving, maar ook mishandeling en bedreiging van mensen vanwege hun seksuele geaardheid. De politie vermoedt echter dat er ook nog veel incidenten niet gemeld worden. Daarom vindt de Eenheid Rotterdam het erg belangrijk om te starten met een Meldpunt, in navolging op de eenheden Midden-Nederland, Noord-Nederland, Den Haag, Amsterdam en Limburg.
 
Flyers
In horecagelegenheden waar de doelgroep met regelmaat komt, worden flyers verspreid met daarop informatie over het Meldpunt. Daarnaast komen er posters en flyers bij instellingen en belangenorganisaties.
Deel dit bericht met je vrienden!