Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente gaat parkeerdruk verlichten'
07mei 2013

Gemeente gaat parkeerdruk verlichten

DORDRECHT - Gemeente legt 36 parkeerplaatsen aan om de parkeerdruk te verlichten.

Bewonersvoorstel parkeren Mildenburg en Brittenburg met methode Bewoners aan Zet.
 
Om de schaarste aan parkeerplaatsen op de Mildenburg en Brittenburg te verlichten, legt de gemeente in overleg met buurtbewoners 36 parkeerplaatsen aan. Na verschillende schouwrondes met buurtbewoners is het parkeergedrag in kaart gebracht.
 
Een bewonerswerkgroep heeft gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om de parkeerdruk te verminderen en daar waar mogelijk extra parkeerplaatsen te creëren. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met overige functies zoals openbaar groen en speelmogelijkheden. Dit proces werd ondersteund door de gemeente Dordrecht in het kader van “Bewoners aan zet “. Een initiatief om de kennis en kracht van de bewoners te gebruiken.
 
Na twee succesvolle Bewoners aan Zet- (parkeer)projecten in de wijk Stadspolders om samen met buurtbewoners oplossingen te zoeken voor de hoge parkeerdruk, is door bewoners van de Mildenburg en Brittenburg onder begeleiding van de gemeente een plan opgesteld. Uit schouwrondes met buurtbewoners bleek dat de parkeerdruk aan het begin van de avond, rond etenstijd, maximaal is. Verder is de verdeling van geparkeerde auto's over het erf onevenredig en op bepaalde plaatsen wordt vaak fout geparkeerd vanwege ruimtegebrek.
 
Ontwerp in stemming gebracht
De werkgroepleden hebben het ontwerp met 39 extra parkeerplekken aan de buurt gepresenteerd. Op basis van de door de bewoners  ingebrachte reacties tijdens de inloopavond is het ontwerp aangepast en in stemming gebracht. Alle inwoners van 18 jaar en ouder van de Mildenburg en Brittenburg hebben hun mening kenbaar kunnen maken. Ruim 40% van de omwonenden heeft een stem uitgebracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 36 van de 39 voorgestelde parkeerplaatsen uit te voeren. Tot 8 mei kunnen bewoners gemotiveerd een verzoek tot heroverweging indienen (zie de bekendmaking in het gemeentenieuws van 24 april).  Om de parkeerdruk in de openbare ruimte nog meer te verlichten wordt aan bewoners met mogelijkheden tot parkeren op het woonerf een oproep gedaan om de auto op het eigen erf (in garage of onder carport) te parkeren.


Deel dit bericht met je vrienden!