woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt (BVD) laat verkiezingscampagne in Dordt Centraal ook beginnen

26 april 2013

DORDRECHT -  Beter voor Dordt (BVD) geeft vandaag op twee pagina's in Dordt centraal aan, graag nog vier jaar in het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht door te gaan. Alhoewel pas op 19 maart 2014 kan worden gestemd, lijkt de toon in de campagne al te zijn gezet.

Politiek leider en wethouder Piet Sleeking laat in een twitterbericht weten dat het steeds beter gaat met Dordt. Raadslid Jacqueline van Dongen maakt in een bericht ook bekend dat de BVD tekst ook via internet kan worden gelezen.

BVD meldt:

  • Wethouder Harry Wagemakers: Zorg voor onze ouderen
  • Wethouder Rinette Reynvaan: Wat is er veel gebeurd in Dordrecht en wat is het mooi dat wij, als college, daar een bijdrage aan kunnen leveren.
  • Wethouder Piet Sleeking: College boekt opvallende resultaten
  • Aanvalsplan laaggeletterdheid
  • Entree stadshart in aanleg
  • Hier geen woningbouw
  • Aanbestedingsbeleid
  • Drechtstad NEE
  • Eindelijk gesloopt (oud pand Keuringsdienst van Waren in Sterrenburg)

Ad De Dordtenaar signaleerde spanningen tussen CDA en BVD, maar dat zou buiten de wethouders zIjn. BVD stuurt als inleiding een volgend persbericht weg nav babyhuis discussie.

Omdat BETER VOOR DORDT de indruk heeft gekregen dat de inhoudelijke discussie rondom het initiatief 'Babyhuis' geheel ondergesneeuwd is door het rondstrooien van allerlei onwaarheden door andere fracties hierbij in het kort nogmaals ons standpunt.

Ook de SP wordt genoemd in een twitter bericht van Piet:

Is dit de toon van de SP in Dordt? Er is meer behoefte aan een positieve insteek en frisse ideeen dan t afgeven op anderen.

De PvdA geeft als visie op de discussie over het babyhuis. Elders staat compleet standpunt van BVD.:

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Strafbaarheid Vondelinglegging - Katja Rusinovic: CDA en PvdA hadden gezamenlijk deze mote ingediend. Dit n.a.v. de discussie in de Adviescommissie over het Babyhuis, dat in september a.s. van start gaat in Dordrecht, met een Vondelingenluikje. Dat wil zeggen dat ouders, die niet in staat zijn voor een baby te zorgen, de baby anoniem kunnen achterlaten bij het Vondelingenluikje van het Babyhuis. Met de motie willen PvdA en CDA dat het college - mede namens de gemeenteraad - het Ministerie van Veiligheid en Justitie oproept om de belemmeringen in het wettelijk kader op te lossen, c.q. te verduidelijken zoals in Duitsland, in het bijzonder waar het gaat om het verschil in strafbaarheid tussen het "achterlaten van een vondeling in een veilige omgeving" en "het achterlaten van een vondeling in een hulpeloze toestand". Een baby te vondeling leggen is strafbaar volgens art. 256 en 257 Wetboek van Strafrecht. Maar de interpretatie met name over het in hulpeloze toestand achterlaten of achterlaten in een veilige omgeving, daarover is de discussie. De PvdA en CDA wil deze discussie stimuleren in de Tweede Kamer, zodat de wet kan worden aangepast.

BVD was fel tegen. Het feit dat je kinderen de kans ontneemt om hun ouders later te gaan achterhalen vond men een zeer ernstig feit. En bovendien is het strafbaar. Raadslid Martijn Groeneweg somde de artikelen 256 en 257 nog eens op, met hoge gevangenisstraffen. Ook zou Jeugdzorg voldoende aanbod hebben voor ouders die niet in staat zijn voor een baby te zorgen.

Er tekende zich een meerderheid af in de raad voor de motie. Het college wilde deze middag echter niet ingaan op de motie, maar vroeg aan de raad tijd om zich nog eens goed te verdiepen, en er dan spoedig op terug te komen. De VVD - die aanvankelijk voor de motie was - wilde na deze toezegging de motie niet meer steunen. De motie haalde het net niet (18 tegen 17 stemmen).

CDA meldt:

Gisteren is n.a.v. de opening in september van het Babyhuis in Dordrecht een motie van de PvdA en het CDA besproken. De motie ging over de strafbaarstelling van het te vondeling leggen van een baby. Op dit moment is het te vondeling leggen altijd strafbaar; ongeacht of dat in een veilige omgeving gebeurt, zoals een ziekenhuis of een vondelingenkamer, of dat de baby wordt achtergelaten in een hulpeloze toestand op een plaats waar het kindje geen kans op overleving heeft. Wij vinden dat niet terecht en het Babyhuis heeft veel last van de onduidelijkheid in de wetgeving. Daarom wilden wij in een motie oproepen om dit onderwerp op de agenda van de landelijke politiek te zetten.

De raadsvergadering verliep erg onrustig met veel schorsingen. Ondanks dat de fractie van Beter voor Dordt fel tegen het Babyhuis was en ook de CU/SGP de motie niet steunde, waren wij erg blij om te zien dat de motie aanvankelijk op een ruime meerderheid kon steunen. Groot was dan ook de teleurstelling dat de VVD na een schorsing haar steun plotseling introk. Daardoor werd de motie met een minimaal verschil (17 voor, 18 tegen) verworpen.

Toch blijft het CDA, samen met de andere partijen die de motie steunden, zich inzetten om de strafbaarstelling van het te vondeling leggen en de positie van de Vondelingenkamer bespreekbaar te maken in Den Haag. Het CDA is er trots op dat Barbara Muller en al die vrijwilligers die haar helpen zich inzetten voor deze zeer kwetsbare groep. Na het prachtige initiatief Dushi-huis, verdient ook het Babyhuis de steun van de Dordtse samenleving.

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!