maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Meer geld nodig voor wegenonderhoud

24 april 2013

DORDRECHT - Om de kwaliteit van de wegen in Dordrecht op peil te houden is er ook tot 2019 €1,4 miljoen per jaar extra nodig bovenop het basisbudget van €3,3 miljoen. Dat stelt het college in het integraal wegenbeheerprogramma 2014-2019. Voor grote wegenprojecten is er nog meer geld nodig, evenals voor de wens van de gemeenteraad om de kwaliteit van de wegen in Dordrecht-Oost en dan vooral Sterrenburg 2 en 3 te verbeteren. Het college wil deze investeringen meenemen in de afwegingen bij de kadernota 2014.

Een groot deel van het Dordtse weggenet is in de jaren ’70 en ’80 aangelegd. Dat betekent dat deze wegen het einde van hun levensduur naderen. Om alle wegen aan te pakken zou een investering van €134 miljoen nodig zijn, zo bleek al in 2009. Daarom maakt Dordrecht keuzes; zo ligt het zwaartepunt van het onderhoud bij de asfaltwegen, omdat daar het risico van kapitaalvernietiging het grootste is.

Merwedestraat
De afgelopen vier jaar heeft Dordrecht € 1,3 miljoen extra uitgegeven om de achteruitgang van de kwaliteit van wegen te keren. Die aanpak heeft gewerkt, zo blijkt uit inspecties en tevredenheidsonderzoek. Ook voor de komende jaren is zo’n bedrag nodig. Daarnaast is er extra geld nodig voor grote wegenprojecten zoals de route Merwedestraat/Oranjelaan en/of de route tussen Laan der Verenigde Naties en het centrum. Het college kiest ervoor een projectvoorstel voor de Merwedestraat/Oranjelaan op te laten stellen. Tenslotte kost de door de raad gewenste verbetering van de wegkwaliteit in Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders minstens € 1,5 miljoen per jaar.

Bezuinigingsopgave
In de kadernota 2014 wordt de claim voor extra geld voor de wegen afgewogen tegen andere investeringen en de bezuinigingsopgave waarvoor de gemeente staat.

Deel dit bericht met je vrienden!