woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Succesvolle aanpak overlast wordt uitgebreid

17 april 2013

DORDRECHT - De aanpak van de overlast in het centrum en de Colijnstraat is een succes. Ook in 2012 is het aantal meldingen van overlast in deze gebieden gedaald. Naast de succesvolle aanpak van de veelal verslaafde dak- en thuislozen in het centrum komt er ook aandacht voor andere overlastgevende groepen, zoals mogelijk criminele personen en overlastgevende jeugd. Voor de eerste groep zet Dordrecht de handhavingsaanpak in die in de Colijnstraat goede resultaten geeft.

Sinds de zomer van 2010 is er in Dordrecht een Taskforce overlast openbare ruimte actief. Uit het jaarverslag van de Taskforce blijkt dat de doelstellingen voor 2012 zijn behaald. Het aantal meldingen van overlast is in het centrum gedaald tot 176 (46%minder dan in 2010), en in de Colijnstraat en omgeving tot 383 (een daling van 49% sinds 2010). In oktober bleek al uit onderzoek dat ook de overlastbeleving is afgenomen. Om de resultaten vast te houden en de overlast verder terug te dringen is het volgens het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk de aanpak door te zetten en waar mogelijk uit te breiden.

Centrum
Zo is in het centrum ruimte gekomen om naast de oorspronkelijke groep van 108 dak- en thuislozen die overlast veroorzaakten 33 nieuwe cliënten toe te leiden naar de zorg. Toch ervaren bewoners nog steeds overlast, en is er sprake van toename van overlast door drugs en verloedering. Daarom wil het college nu in de binnenstad ‘dynamischer’ werken, door de aanpak op die (wisselende) plekken in te zetten waar overlast wordt ervaren. Ook is er aandacht voor andere overlastgevende groepen. De cleanteams van Leger des Heils en Yulius (die de buurt schoonhouden) gaan door, en er komen mogelijk cleanteams bij.

Handhavingsteam
Voor de mogelijk criminele overlastgevers wordt een groeps- en individuele aanpak ingezet zoals in de Colijnstraat. Dat wil zeggen dat personen eerst een aanbod van zorg, hulpverlening, werk of scholing krijgen. Wie hier niet op ingaat krijgt te maken met handhaving, zoals de huisbezoeken van het handhavingsteam.

Colijnstraat
In de Colijnstraat en omgeving gaat het vooral om het doorzetten van de huidige lijn. De afgelopen tijd zijn hier diverse maatregelen ingezet, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht, wegafsluitingen, en zero tolerance bij woonoverlast. Met Woonbron zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van de Foyer voor jongeren. In de Taskforce werkt de gemeente nauw samen met politie, justitie en zorginstellingen.

Lees meer over:

gemeente overlast aanpak
Deel dit bericht met je vrienden!