dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Dordt open stad als herleving meidagen 1940 voorbij

Dordt open stad als herleving meidagen 1940 voorbij

16 april 2013

DORDRECHT - RTV Dordrecht meldt dat de manifestatie Dordt Open stad, het naspelen van de oorlog in Dordrecht in de meidagen van 1940, ter ziele is. Na vier afleveringen zijn er geen mensen meer, die het evenement willen dragen.

Grondlegger was Jens van der Vorm, die in 2010 overleed. Hij zette het werk van zijn vader, die in 1999 overleed, voort om te laten zien hoe in mei 1940 in Dordrecht werd gevochten. Dat was om nooit te vergeten. Jens van der Vorm was een bekend organisator en een drijvende kracht achter allerlei locale activiteiten. Ook was Jens raadslid voor Beter voor Dordt (BVD).

Laatste informatie over Dordt Open stad op de website

e Nederlandse landmacht reageerde met de Lichte Divisie. Deze grotendeels mobiele strijdmacht werd uit s’Hertogenbosch naar Alblasserdam gedirigeerd met de bedoeling, over de Alblasserdamse brug naar het vliegveld Waalhaven door te stoten.

Dat mislukte, waarop de divisie werd overgezet naar het Eiland van Dordrecht. Op 12 mei gingen Nederlandse militairen in de aanval om de verbinding tussen de Moerdijkbruggen en de Zwijndrechtse bruggen te bezetten.

Vrijwel gelijktijdig dirigeerden de Duitsers versterkingen van parachutisten en luchtlandingstroepen van Waalhaven naar Dordrecht om de Nederlandse dreiging af te wenden. Op 13 mei kwamen Duitse tanks en pantserwagens eveneens in actie, waarop de Lichte Divisie zich terugtrok op Papendrecht. Daags daarna volgde de capitulatie na het bombardement op Rotterdam.

De strijd in en om de stad was in enkele opzichten vergelijkbaar met die aan de Grebbeberg. Wat omvang, intensiteit en aantallen ingezette militairen betrof, werd de mei-oorlog van 1940 overwegend gestreden in Dordt en aan de Grebbe.

Weergave
Gedurende ruim dertig jaar heeft Dordtenaar Jan Andries van der Vorm (1929-1999) zich in diens vrije tijd intensief bezig gehouden met de geschiedschrijving van de meidagen in Dordt. Het resultaat was de uitgave Dordt Open Stad (1970) en diverse bijdragen aan andere documentatie, waaronder de trilogie Opmars naar Rotterdam van E.H. Brongers.

Vervolgens werd in de periode 1970 - 1999 een vervolgmanuscript gemaakt over de strijd op het Eiland van Dordrecht. Dat manuscript is niet voltooid. Het internet biedt nu de mogelijkheid, om beide documentaties toegankelijk te maken.

Geschiedenis blijkt een voortdurend proces te zijn, dat soms meer vertelt over de tijd waarin ze wordt geschreven dan over de tijd die ze beschrijft. De waarheid weergeven is tevens bedoeld als virtueel monument uit respect voor de grote offers van de strijd. In die zin is Dordt open Stad ook een open bron voor iedereen die de werkelijkheid van toen wil bestuderen.

Bronnen
Het mag tot de verdiensten van de auteur worden gerekend, dat hij zich niet snel tevreden stelde met het louter weergeven van diens bronnen. In veel gevallen bleek de feitelijke toedracht nogal af te wijken van sommige verklaringen. In de loop der tijd vervagen de feiten en komen persoonlijke meningen soms wat prominenter naar voren. Door een moeizaam verificatieproces van hoor en wederhoor, reconstructies ter plaatse en veel gesprekken met getuigen zowel aan Nederlandse als aan Duitse kant, ontstond het beeld dat in deze documentatie is weergegeven.

Bijdragen
Deze website is tevens een uitnodiging om bijdragen te leveren aan de geschiedschrijving. Ongetwijfeld bevatten particuliere archieven nog foto’s van de gebeurtenissen in Dordt in de meidagen van 1940. De samenstellers doen hierbij een oproep, om die beelden te mogen digitaliseren. De eigenaar hoeft er dan geen afstand van te doen, omdat de tegenwoordige techniek ons nu in staat stelt om historische beelden desgewenst aan huis te komen scannen. Wij nodigen belangstellenden ook uit, om de beelden die voor ons nog als "onbekend" zijn weergegeven, te voorzien van commentaar.

Meer meidagen 1940
Belangstellenden maken wij graag attent op www.grebbeberg.nl en op www.mei1940.nl. Deze sites hebben als voorbeeld gediend voor dit project, dat belangeloos werd gerealiseerd door Rutger Bol, Eline van der Vorm en Jens van der Vorm-de Rijke.

Opgedragen aan Jan Andries van der Vorm, wiens onschatbare werk virtueel voortleeft ter nagedachtenis aan de tallozen, die nimmer zijn vergeten.

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!