dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Up date: Ondernemers binnenstand bepalen instelling eigen fonds

Up date: Ondernemers binnenstand bepalen instelling eigen fonds

16 april 2013

UP DATE:Volgens VVD fractievoorzitter Irene Koene zouden is niet alle betrokkenen (winkeliers binnenstad) zijn uitgenodigd voor de infoavond ondernemingsfonds op 24 april. ,,Vreemd en slechte zaak", zo twittert zij. Volgens de organisatie van de avond is iedereen uitgenodigd en welkom en is alles via Dordrecht.net openbaar gemaakt.  Irene Koene (VVD) , Nelleke de Smoker (D66) en Jacqueline van den Berg (PvdA) hebben vanuit de gemeenteraad laten weten op 24 april vanaf zes uur aanwezig te zijn.

DORDRECHT -   Ondernemers in de binnenstad mogen op woensdag 24 april vanaf 18 uur in gebouw Intree aan de Spuiboulevard hun mening geven over de opzet van een zogeheten ondernemersfonds. Dat is van en voor ondernemers in het centrum voor promotie. Elders op Dordrecht.net staat het rapport daarover.

De instelling is geen gelopen race. De Dordtse politiek heeft de discussie rond een fonds drie jaar gevolgd en lijkt verdeeld te zijn over de instelling daarvan en het vaststellen van een verplichtte contributie (belasting) als inkomsten voor het fonds.

Daarom zal Frans Winterwerp namens het Onderzoekscentrum Drechtsteden – op verzoek van de raad van Dordrecht - een onderzoek doen onder maximaal achthonderd belanghebbenden in het centrum van Dordt om vast te stellen hoe groot het draagvlak is om een fonds in te stellen. De gemeenteraad heeft een commissie ingesteld, die de definitieve vragen voor het onderzoek zal formuleren na de informatiebijeenkomst van 24 april.

Voorstanders wijzen op andere steden, die Dordrecht al zijn voorgegaan met een speciaal fonds.  Winkelcentrum Sterrenburg heeft ook een pot om het centrum in het belang van alle winkeliers op de kaart te zetten. Tegenstanders vinden het idee van een belasting op voorhand niks en daarmee zouden ondernemers niet worden gestimuleerd om zelf nog in het belang van het centrum te ondernemen. Het zou een vorm van lastenverhoging zijn, die in deze tijd niet zo passend zou zijn. In de loop van de tijd zou de opzet van het fonds telkens weer zijn veranderd en de meningen over de taakopvatting van de stichting Centrum management lijken verdeeld te zijn. Een grote groep winkeliers in de binnenstad is ook niet aangesloten bij bestaande organisaties.

Zij liften nu gratis mee op de inzet van anderen, is de kritiek.  Voorstanders zeggen weer dat kan worden uitgelegd dat er door de steun van de verhuurders van onroerend goed in de binnenstad het alleen een kwestie van vestzak/broekzak is en dat veel ondernemers geen hogere lasten krijgen. De contributie schommelt afhankelijk van de waarde van het onroerend goed, maar komt per jaar niet boven de vijfhonderd euro uit.

In mei zal de enquete worden gehouden en  zoals nu de planning is, kan eind mei/begin juni de uitslag bekend zijn, aldus onderzoeker Frans Winterwerp (zie foto).  Het is dan aan de gemeenteraad om te bepalen wanneer het rapport in bespreking komt of wanneer er sprake is van voldoende draagvlak of juist niet in de binnenstad. Of die discussie voor of na de zomervakantie zal worden gevoerd, is nog niet vastgesteld.

Frans Winterwerp is ruimtelijk econoom en werkt sinds 1988 bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden, waarvan zeer geruime tijd als senior. Daarvoor was hij werkzaam bij het Nederlands Economisch Instituut. Frans is gespecialiseerd in onderzoek op de themagebieden economie en arbeidsmarkt, verkeer, toerisme, cultuur, evenementen en de Dordtse Binnenstad. Hij heeft ruime ervaring met het verrichten van vele soorten beleidsonderzoek, waaronder complexe evaluatiestudies en klanttevredenheidsonderzoeken.  

 

Het Ondernemersfonds wordt al enkele jaren besproken. Vorig jaar kreeg de raad de volgende informatie:

 

Reeds enige tijd wordt er gesproken over de mogelijke opzet van een ondernemersfonds in de binnenstad. Een gezamenlijk ondernemersfonds draagt bij aan het vergroten van financieel draagvlak voor gezamenlijke activiteiten in de binnenstad, gericht op het behoud en vergroten van de aantrekkingskracht van de binnenstad op bezoekers. Op basis van de haalbaarheid en ervaringen uit andere steden wordt daarbij vanuit het Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht de voorkeur gegeven aan een financiering van het ondernemersfonds door middel van een reclamebelasting. Het platform heeft gekozen voor het onderzoeken van de reclamebelasting als basis voor het ondernemingsfonds omdat deze belasting relatief snel, gebiedsgericht én zonder beperking in doelbesteding of tijd kan worden ingevoerd. Dit in tegenstelling tot de BIZ-bijdrage (Business Investment Zone) of een OZB-heffing (geen gebiedsafbakening). Daarnaast blijkt deze heffingsvorm in de praktijk ook juridisch houdbaar te zijn.

Toegevoegd op: 29-10-2012

Ook was er vorig jaar verzet (bron DOV nieuws):

Plan voor Ondernemersfonds stuit op weerstand van groot aantal winkeliers
Het plan om via een verplichte heffing de ondernemers in de binnenstad een heffing op te leggen voor het zogenoemde Ondernemersfonds stuit op fors verzet van een aantal ondernemers. Onder leiding van Jochen Thiele vormen zo’n twintig ondernemers een front tegen dit voornemen. In het AD/ De Dordtenaar openen ze dan ook een frontaal offensief tegen dit plan. ,,Er wordt geclaimd dat het merendeel van de ondernemers voor het fonds is, maar dat klopt helemaal niet”, zegt Thiele.

Als het fonds er zou komen levert dat zo ongeveer 3 ton per jaar op. Met dat geld moeten allerhande evenementen worden opgetuigd om de stad op de kaart te zetten. ,,Maar wij hebben er geen vat op”, zeggen de protesterende ondernemers. ,,Het wordt er simpelweg doorgedrukt”.

Ook hebben ze bezwaren tegen de slechte voorlichting die er tot nog toe volgens hen wordt gegeven. Volgens de protesterende ondernemers wordt het fonds in het leven geroepen, omdat er steeds minder animo is om lid te worden van een winkeliersvereniging. “Los dat dan op, in plaats van dat je mensen verplicht geld te doneren om dingen te organiseren. Wij zijn straks de dupe van het falen van de winkeliersverenigingen”, aldus de protesterende zelfstandigen.

Het collectief, met zaken uit de Vriesestraat, Vleeshouwerstraat, Wijnstraat, ’s Heer Boeijenstraat, Groenmarkt en Voorstraat, meent dat slechts 50 procent van de inkomsten van het fonds gebruikt wordt om de stad op te knappen. De rest verdwijnt aan kosten om het fonds te regelen. Kees van Netten, voorzitter van het Platform Binnenstadsmanagement is het met die visie niet eens. Hij betreurt dat niet alle ondernemers voorstander van het fonds zijn en gaat zich dan ook inspannen om de tegenstanders van het Ondernemersfonds alsnog over de streep te

Deel dit bericht met je vrienden!