vrijdag 18 juni 2021

Alles over Dordrecht

Aantjes en Van Dam kiezen dialoog voor bronnen voor de politiek bedrijven

14 april 2013

Op de rode stoelen in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg: Links Willem Aantjes (90) en rechts ds. Gideon van Dam: Poltiek heeft bronnen nodig.

DORDRECHT - Ds. Gideon van Dam debuteerde na 35 jaar toch als voorganger in een kerk in Dordrecht. Hij ging voor in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Van Dam, die als PvdA-lid toen werd geweigerd, vond het bijzonder nu te mogen voorgaan in Dordrecht.  Hij was gastpredikant in een normale kerkdienst.

Na afloop vond er een dialoog plaats over bronnen, waarin je kunt putten in de politiek. Het was meer een ontmoeting en het zoeken naar linspiratielagen onder de politiek van alle dag.De kerk als zoekplek van bronnen waarin mensen kunnen putten bleek een bijzonder podium te kunnen bieden in Dordrecht.

Oud-CDA-politicus Willem Aantjes was in de dailoog een belangrijk gesprekspartner. Aantjes vond het evangelie nog steeds een actueel fundament om politiek te bedrijven. Ds. Van Dam ging daarin mee, maar koos voor de gerechtigheid toch bewust voor de PvdA.  Willem Aantjes liet weten altijd graag op avonden en gesprekken te zijn geweesst van Christenen voor het socialisme binnen de PvdA. In 1975 had hij uitgelegd in de zogeheten Bergrede dat het evangelie het echt richtsnoer behoort te zijn in de politiek.  PvdA ds. Jan Buskes belde hem daarover in de nacht en concludeerde dat het CDA die gerechtiging op basis van het evangelie niet zou kunnen waarmaken. ,,Als die partij dat wel lukt, word ik lid van die partij", aldus doorbraak dominee Buskes tot Aantjes.

Het zonder vooroordelen naar het verhaal luisteren van mensen, hoe verschillend ook, was voor de mensen op het podium mogelijk. De spannende vraag was wel of PVV stemmers daar onder kunnen vallen.  Hun motieven om deze stem te zetten, zouden zeker wel gehoord moeten kunnen worden, net zoals andere politieke verschillen een gesprek niet in de weg mogen zitten.

Vanuit de locale politiek deden Cor van Verk (PvdA), David Schalcken (Beter voor Dordt) en Bert van de Burgt (CDA) mee.

De PvdA deed op de eigen website verslag van het debat:

ODE DOMINEE IN DORDRECHT

Dat politiek niet alles is, dat daarnaast nog veel meer is. Maar de poltiek beïnvloedt het leven van de mensen wel. De meeste politieke besluiten gaan over allerlei beslommeringen. Cor zei uit een christelijke traditie te komen, uit een hervormd nest. Zijn keuze voor de PvdA is ook ingegeven dat hij iets wilde bereiken, en dan moet je ook in een regering willen zitten en verantwoordelijkheid dragen. Cor voelt zich thuis bij de sociaal democratie, die uitgaat van solidariteit.

Gideon koos vooral voor de PvdA omdat hij vindt dat je je kunt laten beïnvloeden door meerere bronnen (Bijbel, sociaal democratische uitgangspunten). Voor hem is het absoluut niet vanzelfsprekend dat je kerklidmaatschap overeenkomt met lidmaatschap van een christelijke politieke partij.

Op de vraag of een dominee in deze tijd lid zou kunnen zijn van de PVV, antwoordde Cor dat hij dat niet waarschijnlijk vindt. De PVV heeft toch andere waarden, sluit mensen uit. Die gedachtenwereld is gebaseerd op angst, terwijl de PvdA uigaat van solidariteit, dat neemt de angst juist weg. De PVV past niet bij de basisprincipes van het christendom.

Willem Aantjes wil wel preken maar niet voorschrijven in de politiek wat mensen moeten doen. Keuzes moeten vaak worden gemaakt tussen slecht en minder slecht. En eigenlijk niet tussen goed en kwaad.

Voor Gideon van Dam hoeft het gesprek over politiek en kerk niet in de kerk gevoerd te worden.

Voor de organisatoren was dit een experiment. Bekeken wordt hoe er verder wordt gegaan met politiek en kerk.

Deel dit bericht met je vrienden!