woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

SP Dordrecht vindt ideenbus over bezuinigingen weggegooid geld

7 april 2013

DORDRECHT - De Dordtse politiek moet zich nog buigen over de resultaten van het bezuinigingsonderzoek onder bijna vierduizend burgers van Dordrecht. De SP Dordt vindt het allemaal maar geldverspilling geweest en laat weten dat de veertigduizend euro die het allemaal moest kosten beter anders besteed had kunnen worden.

Commentaar van de SP (de partij zit nog niet in de gemeenteraad):

et het oog op de komende bezuinigingen en krimp van de lokale economie zet het college wel zeer drastische middelen in om het door haar voorgestelde beleid aan te prijzen en voor de komende jaren te vergoelijken.

De doelstelling van het college om vóór 3 april 5000 respondenten op 118.000 inwoners te registreren leverde tot op 26 maart ongeveer 3100 reacties op.
100 mensen namen de moeite om hun persoonlijke visie aan te brengen en zullen door het college worden gehoord om te bepalen of dit structureel iets op kan leveren.

De voorlopige uitslag laat zich raden. De burger voelt niets voor verschraling van diensten (bibliotheken sluiten) en afbraak van het publiek domein (opheffen van zitbanken en bloemperken).
Laat staan dat de burger wil participeren in mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Eerder wil men af van de snoepreisjes van het college en het gratis openbaar vervoer tijdens de kerstmarkt en andere evenementen. Dit laatste wordt sterk aanbevolen als je de posters op de bushalten moet geloven. Het is het inruilen van gratis busvervoer tijdens de kerstmarkt tegen het laten dalen van de parkeertarieven! Je zou er bijna wat van denken!

De individueel ingediende voorstellen om te snoeien op kosten en uitgaven van het totale bestuursapparaat (B&W, Drechtraad en gemeenteraad) zijn wijselijk niet genoemd bij de keuzemogelijkheden. Het is duidelijk waar de keuzes van de burger liggen en waar het Stadsbestuur op in wil zetten.

Wij als SP Dordrecht begrijpen als geen ander dat het college de begroting nu al wil  inkoppen voor de komende jaren en vragen ons daarbij af of het promoten van bestuurlijk politieke keuzes en visie naar de burger toe op deze manier fatsoenlijk is. Onder de noemer dat de burger zelf een keus kan maken, kan er slechts gekozen worden uit een beperkt aantal door het college aangegeven mogelijkheden. Bij dit alles zet het college zonder schroom publieke middelen in, om nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, haar ‘gelijk’ aan de burger te kunnen verkopen, terwijl zij weten dat de uiteindelijke keus door de bevolking op 19 maart 2014 zal worden gemaakt. Wat de SP betreft zullen veel van de nu aangekondigde en aan de bevolking min of meer opgedrongen keuzes worden vervangen door maatregelen die de sociaal zwakkeren, de leefomgeving en het onderwijs ontzien.

Het democratische gehalte van de peiling blijft bedenkelijk. Mag je mensen om hun privégegevens vragen wanneer zij een bezuinigingsvoorstel aanbrengen via de website van de gemeente? Op deze manier blijkt de keuzewijzer een duur betaalde ideeënbus!

SP Dordrecht ziet met verbazing geldverslindende campagnes voorbij komen en vraagt zich met grote zorg af of dit niet anders kan.  Naast de enquête van bezuinigingskeuze.nl (kostprijs ruim 40.000 euro) over de voorgenomen bezuinigingen, is er recent een Drechtsteden brede campagne voor de promotie van verschraling op de uitvoering WMO geweest. De marktpartijen die voor de uitvoering van de WMO samenwerken met de gemeente, hebben het uit hun eigen advertentiebudget nog eens dunnetjes over gedaan. Deze overkill aan publiciteit en daardoor slecht bestede gelden gaan duidelijk ten koste van goede cao’s en handen aan het bed.

SP Dordrecht blijft van mening dat de gelden voor deze campagnes, en de uren van betrokken ambtenaren, beter in de WMO of SDD pot hadden kunnen blijven zitten. Beschikbaar voor directe hulp aan de burger.

Lees meer over:

bezuinigingen sp
Deel dit bericht met je vrienden!