woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Bezuinigingskeuzes.nl donderdag 4 april definitief gesloten

5 april 2013

DORDRECHT - Bezuinigingskeuzes.nl is ruim vierduizend keer ingevuld. Inwoners van Dordrecht hebben daarnaast zo'n tweehonderd nieuwe ideeën ingebracht en toegelicht, via de website en in de vele persoonlijke gesprekken die zij met raadsleden en wethouders voerden over de komende bezuinigingen. Sinds 4 april is de website gesloten. 

Wat is uw advies? 
De afgelopen weken konden inwoners reageren op twintig mogelijke bezuinigingsmaatregelen. De onderwerpen zijn geen 'ver van mijn bed show'. Ze gaan Dordtenaren direct aan.
 
Het stadsbestuur realiseert zich dat er ook maatregelen bij zitten die mensen en organisaties echt raken. Daarom hebben raad en college ervoor gekozen om de ruim honderd mogelijke maatregelen die ambtenaren bedacht hebben al openbaar te maken en Dordtenaren in een vroegtijdig stadium gevraagd mee te denken. 
 
Vervolg 
Dinsdagavond 9 april worden de uitkomsten tijdens een openbare raadsvergadering in het Stadskantoor gepresenteerd. Inwoners zijn hierbij van harte welkom.
 
Op 15 mei kunnen inwoners tijdens een gesprek met het stadsbestuur hun adviezen toelichten en geven bestuurders reacties op de uitkomsten van Bezuinigingskeuzes.nl. Wat valt hen op en hoe gaan zij met deze adviezen van inwoners hun afwegingen maken? De gemeenteraad beslist op 16 en 17 juli over de bezuinigingsmaatregelen. 
 
Vaker meedenken? 
Wilt u vaker meedenken over Dordtse zaken? Meld u dan aan voor het bewonerspanel en denk ook in de toekomst mee met uw gemeente. 
 
 
Deel dit bericht met je vrienden!