woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe regel: Gemeente Dordrecht wil bijtende honden direct kunnen aanpakken

2 april 2013

DORDRECHT – De gemeente Dordrecht scherpt de regels aan voor bijtincidenten bij honden. Bij de eerste melding kan al een maatregel worden getroffen. Vorig jaar werd nog bepaald, dat er sprake moest zijn van een tweede bijtincident, zo blijkt uit informatie vanb de gemeente Dordrecht op de eigen site. Het lik op stuk beleid is verwoordt in een besluit van het college van burgemeester en wethouder en betreft artikel 1 van de regels.

Besluit Aanpassing beleidsregels bijtincidenten b. en w.:
Het college heeft de beleidsregels bijtincidenten honden vastgesteld. De belangrijkste wijziging is dat de gemeente voortaan ook bij een eerste bijtincident een kort aanlijn- of muilkorfgebod kan opleggen, indien er sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.DORDRECHT Beleidsregels bijtincidenten honden

Oude tekst

Artikel 1
Het college legt een aanlijn- en/of muilkorfgebod op aan een houder of eigenaar van een hond, indien op grond van een bestuurlijke rapportage van politie blijkt  dat deze hond een tweede bijtincident heeft veroorzaakt.

Artikel 2
Het college acht een hond hinderlijk, in de zin van artikel 2:59, lid 1, sub a, als een hond een persoon bijt of een ander dier, maar daarbij geen sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.

Artikel 3
Het college acht een hond gevaarlijk, in de zin van artikel 2:59, lid 1, sub a, als een hond een persoon but of een ander dier en daarbij sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.

Artikel 4
Het college acht een hond tevens gevaarlijk, in de zin van artikel 2:59, lid 1, sub a, als een hond meerdere keren binnen een periode van twee jaar een persoon bijt of een ander dier, ook als daarbij geen sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.

Artikel 5
In opdracht van de eigenaar of houder kan bij de hond een gedragstest worden afgenomen om aan te tonen dat de hond niet hinderlijk of gevaarlijk is. Dit zogenaamde risico-assessment dient altijd te worden afgenomen door en door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied benoemde gedragskeurmeester.
 
Artikel 6
De burgemeester besluit tot inbeslagname van een hond indien:
a.   de eigenaar of houder van een hond die door het college als evaarlijke hond is aangewezen in strijd met artikel 2:59 APV houdt en vervolgens;
b.   de hond een nieuw bijtincident veroorzaakt, waarbij sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen.

Artikel 7
1.   Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels bijtincidenten honden”.
2.   Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012.
 
Aldus vastgesteld op 14 februari 2012.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de wnd. secretaris                de burgemeester
 
Dordrecht, 14 februari 2012
 
De Burgemeester
 

Deel dit bericht met je vrienden!