Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Armoedeproblematiek: Vis, hengel en zoeken naar een andere vijver'
22mrt 2013

Armoedeproblematiek: Vis, hengel en zoeken naar een andere vijver

DORDRECHT - De fractie WEK Dordrecht onderschrijft de opvatting dat hoe groter de ongelijkheid is, hoe lager de levensverwachting en  sociale mobiliteit bij de groepen met lagere inkomens. In die groepen komen ook meer ziektes, tienerzwangerschappen, obesitas en kindersterfte voor en kunnen de mensen gemakkelijker afglijden naar misdaad. Ongelijkheid schept immers afstand en verkleint het vertrouwen tussen mensen, waardoor de sociale samenhang afneemt.

Doorbreek de vicieuze cirkel van armoede, door de volwassenen en hun kinderen de broodnodige handvatten mee te geven in het leven, zodat zij bovenal geen boze, angstige, wanhopige individuen worden, die zich niet meer kunnen redden in de samenleving, als gevolg van ongelijkheid.
WEK pleit wederom voor laagdrempelige opvoedcursussen, omdat het gebrek hieraan de basis vormt van vele dagelijkse problemen, en het biedt daadwerkelijk een structurele oplossing voor de armoedeproblematiek. 
 
Armoedebestrijding is een brede sociaal-maatschappelijke kwestie die iedereen aangaat. Op dit moment is van een structurele aanpak nog geen sprake. En ondertussen stijgen de wachtlijsten voor sociale woningen, neemt de armoede toe en doen velen een beroep op de voedselbanken.
WEK heeft tijdens de kadernota 2012 een motie lespakket ‘Omgaan met geld’ voor basisscholen en middelbare scholen ingediend, die echter door geen enkele politieke partij werd ondersteund.
 
Wij constateren dat er momenteel een sterke toename is van huishoudens die aankloppen bij de schuldhulpverlening.  Een van de oorzaken hiervan is dat er steeds meer mensen moeite hebben om met geld om te gaan. Ook in het leven van kinderen speelt geld een belangrijke rol. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat ook later goed kunnen. Dit lespakket ‘Omgaan met geld’ is een duurzaam project, dat meerdere jaren achtereen in verschillende klassen op basisscholen en middelbare scholen kan worden ingezet. 
Schuldenproblematiek moet bij de bron worden aangepakt; voorkomen beter is dan genezen.
 
Aldus de fractie WEK Dordrecht, bij monde van Diana Kensenhuis en Nancy Witsen Elias-Kool
 


Deel dit bericht met je vrienden!