Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Start werkzaamheden kruispunt Vrieseweg - Oranjepark'
08mrt 2013

Start werkzaamheden kruispunt Vrieseweg - Oranjepark

DORDRECHT - Maandag 11 maart 2013 wordt het kruispunt Vrieseweg – Oranjepark aangepast. In 2012 is de Vrieseweg afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer vanuit de richting Sumatraplein naar de Singel. Dit tijdelijke éénrichtingsverkeer is destijds met spoed door de gemeente ingesteld om ongewenst verkeersgedrag te bestrijden en de veiligheid van verkeersdeelnemers op het kruispunt te bevorderen. Met de aanpassing van het kruispunt wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven en de doorstroming van het verkeer op de hoofdroute van het Sumatraplein richting Station en de bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer naar de 19e eeuwse Schil verbeterd.

Met het aanpassen van het kruispunt wordt de hoofdroute op de Vrieseweg – Oranjepark in het wegbeeld duidelijk en zal de Vrieseweg uit de 19e-eeuwse Schil aansluiten door middel van een uitritconstructie. (Zie de ontwerp tekening).
Verkeer van en naar de schil moet aan iedereen op de hoofdroute voorrang geven. Ook aan voetgangers die over de uitritconstructie lopen op het doorgetrokken trottoir.   

Naast de aanpassingen van het kruispunt wordt ook de openbare verlichting op de Vrieseweg aangepast. Lichtmasten worden verplaatst en de verlichting wordt vervangen. Met de nieuwe inrichting van het kruispunt wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger.

In juni 2012 hebben inwoners tijdens een inloopbijeenkomst kunnen reageren op het ontwerp van de kruising. Naar aanleiding van deze reacties en reacties uit de gemeenteraad is het ontwerp van de kruising aangepast. Zo is er een ‘fietsdoorsteek’ over de uitritconstructie gecreëerd, waardoor fietsers richting de binnenstad comfortabel rechtdoor kunnen rijden. Na de aanpassingen is het ontwerp unaniem door de gemeenteraad vastgesteld en is de opdracht aan een aannemer vertrekt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden drie weken, inclusief één weekend van 23 en 24 maart.

Omleiding
Van 11 tot en met 29 maart wordt de Vrieseweg tussen de Singel en Oranjepark afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De doorgaande route, Oranjelaan-Vrieseweg-Oranjepark, is tot 22 maart beschikbaar voor het verkeer. Van 22 maart tot 29 maart wordt het verkeer omgeleid via informatieborden.
De gemeente en aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Om de planning aan te houden kan het zijn dat er eind maart ’s avond en ’s nachts wordt gewerkt. De aanpassing van het kruispunt is voor het Paas-weekend (eind maart) afgerond. Omwonenden zijn via een brief over de werkzaamheden geïnformeerd.
Verkeersplan Centrum
De aanpassingen van het kruispunt vinden plaats in het kader van, maar ook vooruitlopend op, het nieuwe Verkeersstructuurplan Centrum  (www.dordrecht.nl/verkeersplancentrum) welke voor de zomer wordt opgesteld.

Meer informatie over de wegafsluiting en de omleiding is te vinden op: www.dordrecht.nl/wegafsluitingDeel dit bericht met je vrienden!