Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Tijdelijke natuur op braakliggende terreinen'
06mrt 2013

Tijdelijke natuur op braakliggende terreinen

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht wil braakliggende terreinen tijdelijk inrichten met natuur, eventueel in combinatie met speelplekken of stadslandbouw. Het komende jaar gaat de gemeente vier proefprojecten uitvoeren. Aan de hand van de resultaten wil het college van burgemeester en wethouders kaders opstellen voor tijdelijke natuur en andere groene invulling.

Crisis
Door de economische crisis en de stagnatie in de bouw van onder meer woningen en kantoren liggen er in Dordrecht op diverse plaatsen terreinen braak. In sommige gevallen is de verwachting dat dat nog wel een tijd kan duren. De afgelopen jaren zijn enkele terreinen ingezaaid met bloemzaad. Soms komt er spontaan natuur op, maar dat heeft het risico dat er zich beschermde plant- en diersoorten vestigen, die vervolgens de ontwikkeling van het gebied weer kunnen vertragen. De Flora- en Faunawet biedt echter ook de mogelijkheid van tijdelijke natuur. In november 2012 heeft de gemeenteraad per motie om tijdelijke natuur gevraagd.

Initiatieven
Het college wil met tijdelijke natuur de kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Soms gaat het om terreinen die vooral voor een wijk van belang zijn, soms zij het terreinen bij de entrees van de stad. Tijdelijke natuur sluit aan bij het project ‘Richting Kiezen’ waarin de gemeente aangeeft welke geplande bouwontwikkelingen de komende jaren wel of niet doorgaan. Het college wil tijdelijk groen in samenwerking met belanghebbenden ontwikkelen, en stimuleert daarbij initiatieven van bewoners. Een eerste terrein dat zich leent voor tijdelijke natuur is de strook tussen Patersweg en Laan der Verenigde Naties, waar de flats worden gesloopt. Tijdelijke natuur sluit aan op het speerpunt duurzaamheid.Deel dit bericht met je vrienden!