zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

WEK en Lijst Lammers: "Proeftuinen Drechtstad heilloze weg"

5 maart 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / PAPENDRECHT - Lijst WEK en Lijst Lammers willen stoppen met de plannen rondom de Drechtstad.

De beide fracties stellen over de experimenten met de 'Proeftuinen' rondom een Drechtstad het volgende: "In dit inter-ambtelijke systeem zouden inverdieneffecten of efficiencyvoordelen terug moeten komen en aan de politiek verantwoord dienen te worden. Het is geen goede zaak als de ambtelijke top hierover zelf gaat beslissen. Ook daarom willen wij dat er met de proeftuinen wordt gestopt. Het is namelijk een prelude op de glijdende schaal richting één Drechtstad. Immers, één gelijkgeschakeld ambtelijk apparaat - wat de doelstelling is - leidt op een gegeven moment onvermijdelijk tot de vraag waarom er nog zes gemeenten zijn en waarom er niet één Drechtstad moet komen.

Het ontbreekt aan een referentiekader om de ambtelijke organisatie qua inrichting en uitvoering te sturen en de leiding ervan te beoordelen. Misschien is die ambtelijke top van de Drechtsteden wel helemaal niet zo geweldig op zijn taken berekend?

- Voorkomen moet worden dat we ambtelijk-technocratisch in een te verregaande vorm van samenvoeging geraken.

- Voorkomen moet worden dat we hier als het ware door het ambtelijk politiek technocratisch complex van de Drechtsteden één stad worden ingerommeld…

- Voorkomen moet worden dat we op een gegeven moment niet meer terug kunnen.

Daarom was en is het ondoordachte, amateuristische, politiek-opportune, idee om als Drechtraad een werkgroep in te stellen die zich buigt over politieke afstemming een miskleun. Die werkgroep beschikt namelijk over geen enkel mandaat van de inwoners!" Aldus de woordvoerder van beide fracties.

Lees meer over:

drechtsteden drechtstad WEK
Deel dit bericht met je vrienden!