Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Netwerkbijeenkomst energie geeft energie

22 februari 2013

DORDRECHT -  Op donderdagavond 21 februari vond bij Duurzaamheidscentrum Weizigt een regionale netwerkbijeenkomst energie plaats. Het doel van de avond was het bundelen van krachten van de educatie en communicatie rondom energie.

Maar liefst 38 vertegenwoordigers van NME-organisaties, duurzaamheidsplatforms en overheden brachten elkaar energiek op de hoogte van elkaars bezigheden en vulden een gezamenlijke activiteitenkalender 2013 in. Regionaal portefeuillehouder Milieu en Duurzaamheid Henk Mirck constateerde dat de ideeën veel energie genereerden onder de deelnemers. Hij zal zich daarom inzetten om de meest kansrijke activiteiten op korte termijn gezamenlijk verder uit te gaan werken.

Voor de doelgroep scholen ontstond het idee om een regionale energiebesparingswedstrijd op te zetten. Via een unieke samenwerking tussen NME-organisaties en het burgerinitiatief Drechtse Stromen zou aan inwoners een workshop kleine maatregelen en een cursus duurzaamheid kunnen worden aangeboden. Hiermee kunnen zij thuis nog meer energie besparen. Ook voor de doelgroepen bedrijven, weggebruikers en overheden zijn mooie acties bedacht.

Om de ambitieuze energiedoelstellingen – een besparing van 1586 terajoule in 2015 ten opzichte van 2009 – te halen, zijn educatie en communicatie onmisbaar. Deze zorgen voor kennis, inzicht en vaardigheden waarmee mensen leren natuur, milieu en duurzame ontwikkeling een plek te geven in afwegingen, keuzes en gedrag. Bovendien zorgt de inzet van educatie en communicatie voor een grotere betrokkenheid van kinderen en volwassenen bij de maatschappelijke opgaven rond energie.

De netwerkbijeenkomst energie is een initiatief van de werkgroep Natuur- en Milieueducatie (NME) en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. In het gelijknamige programma werken alle Drechtsteden samen om via NME en duurzaamheidscommunicatie zoveel mogelijk scholieren en inwoners te betrekken bij hun leefomgeving. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten. Ieder jaar staat een specifiek thema centraal. Door de krachten te bundelen, staan we samen sterker!

Lees meer over:

energie netwerkbijeenkomst
Deel dit bericht met je vrienden!