Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Verzekeraars sturen aan op wachtlijsten in de GGZ

22 februari 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Yulius maakt zich ernstige zorgen over de GGZ. Duizenden patiënten minder dreigen in 2013 behandeld te kunnen worden in de GGZ. Dat komt doordat zorgverzekeraars eenzijdig financiële afspraken dreigen op te zeggen. Dit gebeurt nog geen jaar nadat, onder leiding van minister Schippers, duidelijke afspraken zijn gemaakt over de kostenbeheersing in de GGZ. Door de opstelling van de zorgverzekeraars, wordt de routekaart voor meer kwaliteit tegen lagere kosten in de GGZ over boord gegooid. GGZ instellingen roepen minister Schippers op om niet langer afzijdig te blijven in dit slepende conflict en de zorgverzekeraars te houden aan de gemaakte afspraken.

Al maanden onderhandelen GGZ instellingen met zorgverzekeraars over de inkoop van de beste zorg voor patiënten in 2013. In juni 2012 kwamen zorgaanbieders, zorgverleners, cliënten- en familieorganisaties en minister Schippers overeen hoe GGZ zorg tegen beheerste kosten kan worden geleverd in 2013 en 2014. Ondanks de sterke groei van de vraag naar GGZ zorg, is in dit akkoord vastgelegd dat de kostenstijging van de afgelopen jaren moet dalen met 5,5% tot 2,5% per jaar. Dit is exclusief de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling zoals vastgelegd in het OVA-convenant uit 1999. Voor 2013 bedraagt dat 2,68%.

In het najaar 2012 – nog geen zes maanden na het Bestuurlijk akkoord – stelden de meeste zorgverzekeraars dat zowel groeiruimte als de prijsbijstelling voor 2013 niet beschikbaar is. Hierdoor dreigt het zorgaanbod voor patiënten te worden verminderd. De verzekeraars stellen dat de kosten voor 2012 uit de hand zijn gelopen. Echter, zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als ook koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland hebben vastgesteld dat er voor 2012 geen overschrijdingen zijn geweest. Daarnaast zijn overschrijdingen voor gebudgetteerde instellingen – zoals GGZ instellingen – voor eigen rekening en komen dus niet ten laste van de zorgverzekeraar. Als er al sprake is geweest van overschrijdingen in 2012, dan kan dat dus alleen wanneer zorgverzekeraars zélf hun kostenbeheersing niet op orde hebben.

De tijd voor overeenstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dringt. Vóór 1 maart moeten er productieafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2013 zijn ingediend bij de NZa. Zo niet, dan gaat NZa automatisch uit van de voorstellen van de zorgverzekeraar. Voor Yulius alleen al betekent dit een schadepost van 3,9 miljoen euro. Uit een verkenning, die wordt bevestigd door GGZ Nederland, blijkt dat een groot aantal GGZ aanbieders geconfronteerd worden met een gelijke opstelling van zorgverzekeraars.

 

Deel dit bericht met je vrienden!