Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Wim Verboom benoemd tot ere lid van het Dordrechts Philharmonisch Orkest

21 februari 2013

DORDRECHT - Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 februari jl hebben de leden van het Dordrechts Philharmonisch orkest unaniem ingestemd met de benoeming van Wim Verboom tot ere lid van de vereniging

Dit als blijk van waardering voor de wijze waarop hij zich in bijna 55 jaar, dat hij aan onze vereniging is verbonden, uitermate verdienstelijk heeft ingezet voor de Phil. In de eerste plaats als muzikant in de drumband, de blaaskapel, het Jeugdorkest, het Grootorkest en nu in Phil Good. Tijdens zijn lidmaatschap is Wim ook vele jaren actief bestuurslid geweest waarvan een periode voorzitter van het bestuur. Hiernaast is Wim altijd actief betrokken geweest bij verenigingsactiviteiten.

Bij de exploitatie van de verenigingsgebouwen was en is Wim een stuwende kracht om de opstallen en installaties in prima conditie te houden. Het vrijwilligerswerk dat Wim voor de Phil verricht voert hij altijd met genoegen en met plezier uit. Wanneer de vereniging bij hem aanklopt, is Wim bereid de taken uit te voeren. Veel van zijn werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Wim vormt voor de vereniging een vaste en positief ingestelde vrijwilliger, een echte Phileriaan.”

De “Phil”is bijzonder trots dat Wim Verboom is benoemd tot ere lid van onze vereniging.zegt  Hans Gerritsen Voorzitter.

Deel dit bericht met je vrienden!