Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht legt bij handhaving accent op leefbaarheid en veiligheid

20 februari 2013

DORDRECHT -  De gemeente Dordrecht blijft zich onverminderd inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in de stad. In het Jaarplan Integrale Handhaving 2013 zijn leefbaarheid en veiligheid de voornaamste thema’s bij toezicht en handhaving.

Bijzondere aandacht blijft er voor de huisvesting van arbeidsmigranten, ook nu de speciale taskforce vanwege goede resultaten is opgeheven. De Taskforce Overlast openbare ruimte gaat in 2013 wel door, en richt de aandacht voortaan ook op overlastgevende en mogelijk criminele personen in het centrum en overlastgevende jeugd(groepen).

Inrichtingen en gebouwen
Toezicht op brandveiligheids-, bouw- en milieuregels bij gebouwen wordt per 2013 volledig integraal uitgevoerd. De aandacht gaat hierbij vooral naar gebouwen die vanwege hun functie of gebruik een hoog risicoprofiel hebben.

Extra aandacht gaat onder andere uit naar brandveilig gebruik van zorginstellingen, veiligheid bij vuurwerkverkooppunten, geluidsoverlast door horeca, het Energieprogramma Drechtsteden, en toezicht bij grote evenementen. Ook wordt communicatie nadrukkelijker ingezet om naleving van regels en voorschriften te bevorderen.

Horeca
Per 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de gewijzigde Drank- en Horecawet. Momenteel wordt de uitvoering van deze wet voorbereid. Vanuit de invalshoek openbare orde houdt de politie toezicht op de horecazaken, waarbij coffeeshops en prostitutiebedrijven bijzondere aandacht krijgen.

Openbare ruimte
Ook in 2013 is toezicht in de openbare ruimte gericht op vijf prioriteiten: overlastgevende groepen en personen; overlast door honden(poep); rommel op straat; graffiti en vandalisme; overlast door verkeer en toezien op betaald parkeren. Daarnaast wordt in de Biesbosch toezicht gehouden ter bevordering van een goede recreatie, voorkoming van overlast en bescherming van de natuur.

Aanpak criminaliteit
In samenwerking met andere overheden werkt de gemeente Dordrecht met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) actief mee aan het aanpakken van de thema’s mensenhandel, vastgoed, hennep en de toepassing van de Wet Bibob.

 

Op www.dordtveilig.nl is het Jaarplan Integrale Handhaving 2013 voor iedereen in te zien.

Lees meer over:

dordveiling
Deel dit bericht met je vrienden!