Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Doe ff Gezond constateert daling overgewicht

19 februari 2013

DORDRECHT -  De Doe ff Gezond-aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. De resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten wijzen namelijk op een daling van overgewicht. Om de Dordtse jeugd op een gezond gewicht te krijgen is Doe ff Gezond gestart. Het programma kiest in haar aanpak voor JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Sinds 2012 is Dordrecht hiermee JOGG-gemeente. Inmiddels zijn er in Dordrecht-West tien Doe ff Gezond scholen waar vele activiteiten worden georganiseerd gericht op gezond(er) eten en meer bewegen. Ook naschools is er voor de basisschooljeugd een divers aanbod in de wijk.

 
Daling overgewicht
Het overgewicht van de leerlingen van de Doe ff Gezond-scholen is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Bij de meest zuivere vergelijking, scholen én leerlingen die beide meetjaren meededen, is het overgewicht met 3,1% gedaald (van 41,7% naar 38,6%). “We kunnen dus spreken van een positieve ontwikkeling”, vat wethouder Rinette Reynvaan, als bestuurlijk trekker van Doe ff Gezond, samen. “Kanttekening hierbij is wel dat we op basis van twee metingen voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. Pas na de volgende meting (2013) zal een stabieler beeld ontstaan en zal moeten blijken of de daling van overgewicht zich voortzet. Overigens is het overgewicht op de Doe ff Gezond-scholen in vergelijking met heel Dordrecht nog steeds hoog.” De extra inzet op gezond eten en bewegen blijft daarom de komende tijd gehanteerd.
 
Belang ouderbetrokkenheid
Als ze zelf zouden kunnen kiezen, zou 65% van de ondervraagde leerlingen meer sporten dan ze nu doen, 33% zou evenveel sporten als nu en 2% zou minder sporten dan ze nu doen. Eén van de belangrijkste redenen om niet te sporten is dat ouders en broertjes/zusjes ook niet aan sport doen. “Voorbeeldgedrag, zeker dat van ouders is dus erg belangrijk. Kinderen kijken hoeveel hun vader en moeder beweegt en wat zij eten. En doen dat vervolgens na. Dit benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid”, aldus programmaleider Angelique Nijssen. Ten opzichte van vorig jaar ontbijten leerlingen dagelijks even vaak, eten ze dagelijks minder fruit en minder vaak, maar eten ze wel vaker groente. Ook is aan de leerlingen gevraagd wat ze van hun eigen gezondheid vinden. 82% vindt de eigen gezondheid goed, 14% geeft aan ‘dat het wel gaat’ en 4% zegt dat het slecht gaat.
 
Fittest en vragenlijst
In september 2012 zijn voor de tweede keer fittesten en vragenlijsten afgenomen bij leerlingen van de tien Doe ff Gezond-scholen in Dordrecht-West. Dit jaar deden 1280 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 mee. Binnen de fittest, die plaatsvond in sportcomplex Crabbehof, werden de leefstijl, motorische ontwikkeling en gezondheid van de scholieren getest, gemeten en bevraagd. Zo kwam voor iedere deelnemende leerling onder andere voorbij de Shuttle-run (uithoudingsvermogen), ooievaarstand (evenwicht), T-test (behendigheid), BMI (op basis van lengte en gewicht). Voor groep 6, 7 en 8 was er bovendien het invullen van een vragenlijst met betrekking tot leefstijl. De test voorziet in basisgegevens die laten zien hoe de leefstijl en de gezondheid van de kinderen zich ontwikkelen.
 
Vervolg
Na de fittest zijn de dossiers van alle kinderen met overgewicht en/of obesitas ingezien door de Jeugdverpleegkundige. Deze kinderen en hun ouders zijn vervolgens opgeroepen voor een consult met de Jeugdverpleegkundige, verwezen naar de jeugd- of huisarts of doorverwezen naar de Doe ff Gezond schooldiëtist. Op de Doe ff Gezond-scholen en in de wijken zijn er voor de kinderen verschillende sportieve activiteiten. Zo zijn er de Schoolsportevents, de sportgastlessen onder schooltijd en de naschoolse activiteiten zoals ‘Wijksportclubs’ en ‘Sportclubs in jouw buurt!’.
 
www.doeffgezond.nl
Deel dit bericht met je vrienden!