Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

WEK suggereert nieuwe financiele strop voor de gemeente Dordrecht

12 februari 2013

DORDRECHT - De twee leden tellende fractie van WEK - Dordrecht, die in 2010 de raad in kwam op de lijst van Beter voor Dordt, heeft de aanval op het gemeentebestuur weer geopend. Volgens WEK is er weer een nieuwe kans op een financiele uitglijders, zo zegt de partij te hebben vastgesteld na een eigen onderzoek. ,,Alle condities zijn aanwezig voor een nieuwe uitglijders", aldus de WEK dames.

WEK brengt dat op de volgende wijze naar buiten, maar heeft wel een vraagteken gezet achter de kop boven het verhaal

Nieuwe financiële strop voor Gemeente Dordrecht?

12 februari 2013:

De gemeente Dordrecht is reeds een geruim aantal jaren bezig met de her-ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Mede met geld van provincie en waterschap worden er miljoenen geïnvesteerd in het landelijk gedeelte van het eiland van Dordrecht. Het lijkt erop dat dit proces eigenlijk aan de burger voorbij gaat, wat voor WEK aanleiding was tot het stellen van een aantal vragen. Veel is duidelijk geworden, maar veel ook niet. Om te beginnen is helder dat er inmiddels 30 miljoen is geïnvesteerd. Dit lijkt een groot bedrag, maar hierbij moet bedacht worden dat 21 (!) miljoen is besteed aan het uitkopen van boeren. In de gemeente-raad hebben de collegefracties besloten nog eens 30 miljoen overheidsgeld te investeren.

WEK heeft geprobeerd op een voor de leek eenvoudig te begrijpen manier te achterhalen waar een volgende 30 miljoen voor nodig is. De voorstellen die nu op tafel liggen, te weten een grote recreatieplas en een grote ecologische verbinding van Noord naar Zuid zullen onherstelbare schade aanrichten aan het groene landelijke karakter. Gesteld wordt dat deze ingrepen nodig zijn voor de recreatie, de waterkwaliteit en de natuur, maar de onderbouwing blijft mistig. De plas is gesitueerd op veel bemeste grond, die allemaal afgegraven moet worden en ligt op het hoogste punt in de polder. Ergo, al het water moet omhoog gepompt worden. Een betere plek zoals bijvoorbeeld de Haniapolder, dicht bij de parkeerplaatsen van de Schenkeldijk wordt niet meegenomen. De waterkwaliteit moet omhoog, maar eenvoudige (en veel goedkopere) aanpassingen worden niet besproken. De ecologische zone is er al, die loopt namelijk langs de nieuwe Merwede. etc.etc.

Erger is (dat blijkt uit de raadstukken) dat alhoewel de provincie een gedeelte betaalt, het volledige risico bij de gemeente Dordrecht komt te liggen. Projecten van deze aard hebben een hoge mate van uitglijrisico. De plannen zijn nog lang niet zo precies dat er een nauwkeurige kostenbegroting kan worden gemaakt. De bestaande bewoners hebben aangekondigd protest aan te tekenen.

Alle condities voor een nieuwe grote uitglijer zijn aanwezig.

Fractie WEK

www.wekdordrecht.nl

Deel dit bericht met je vrienden!