Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Discussie over stopzetting stort Derde Merwedehaven gaat door

12 februari 2013

DORDRECHT - Welke afspraken zijn er nu wel of niet gemaakt rond het stopzetten van de stort in de Derde Merwedehaven? Politici in Dordrecht zien verschillen tussen antwoorden van het bestuur van de provincie en van de gemeente Dordrecht. D66-politiek leidster Nelleke de Smoker uit haar verbazing op de website van haar partij:

Derde merwedehaven

dinsdag 12 februari 2013Met verbazing hebben we kennis genomen van het antwoord van GS Zuid Holland over de Derde Merwedehaven

het college van GS schrijft : citaat “Gemeente Dordrecht is voorafgaand aan de vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk geïnformeerd over de aan de beëindiging van de stortactiviteiten en herontwikkeling van de kade en het voorterrein ten grondslag liggende business case” einde citaat.

 

In de goedgekeurde notulen van de gemeenteraad van 18 december 2012 stelt de wethouder op pagina 39 citaat “dat ik daar op voorhand niet mee heb ingestemd” einde citaat en pagina 40 citaat “Ik heb nooit kennis kunnen nemen van de business case” einde citaat

 

Daarom hebben PvdA, GL, CU/SGP, D66 en VSP vragen gesteld aan het college. Ondanks dat er een onderzoek vanaf de periode 2008 verricht zal worden, hechten we eraan dat dergelijke elkaar tegensprekende antwoorden niet tot het verschijnen van het onderzoeksrapport in de lucht blijven hangen. Dat doet de beeldvorming geen goed. Daarom vragen we reactie van de wethouder op het antwoord van Gedeputeerde Staten.

 

Verder treft u in de bijlage de overige vragen aan, gebaseerd op de toezeggingen die door het college in de raadsvergadering zijn gedaan.

 

Bijlage 1

Bijlage 2

 

Nelleke de Smoker - Fractievoorzitter

 

Deel dit bericht met je vrienden!